Iade Siparişleri Çekme

Trendyol sisteminde iadesi oluşan siparişleri bu metod yardımıyla çekebilirsiniz.

20 Temmuz 2022 tarihinden itibaren İade siparişleri çekme servisinde dönen "id" (packageId) değeri 64 karakter alfa numeric olarak dönecektir. Sipariş akışlarınızın etkilenmemesi için sisteminizi buna uygun hale getirmeniz gerekmektedir. İlgili geliştirme stage ortamında aktif durumdadır, aşağıda yer alan örnek response içerisinde de örnek olarak gösterilmiştir.

4 Temmuz 2022 tarihinden itibaren packageId değeri sistemde oluşana kadar "packageId": 0 olarak dönebilir. Değer oluştuktan sonra servise tekrar istek atarak pacakgeId değerini alabilirsiniz..

4 Temmuz 2022 tarihinden itibaren response içerisinde yer alan code field'ı default olarak "code": "OTHER" olarak dönecektir

GET getClaims

PROD : https://api.trendyol.com/mealgw/suppliers/{supplierId}/claims

STAGE : https://stageapi.trendyol.com/mealgw/suppliers/{supplierId}/claims

Page, size parametreleri olmadan atılan isteklerde 50 adet claim kaydı dönmektedir.

Parametre Açıklama Tip
createdStartDate createdDate ile filtreleme yapılmak istendiği durumda istenen tarihin başlangıcıdır long
createdEndDate createdDate ile filtreleme yapmak istendiği durumda istenen tarihin bitişidir long
lineItemId lineItemId bilgisine göre response döner long
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür int
size Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int
orderId orderId bilgisine göre response döner long
orderNumber orderNumber bilgisine göre response döner long

Örnek Servis Cevabı


"content": [
    {
      "id": "f3396ec3-ca31-4b05-aae3-61da97cec0f2",
      "orderNumber": "616815198",
      "orderId": 1000002803939,
      "packageId": 1000002357430,
      // 20 Temmuzdan itibaren "packageId":"3df7ae0ef629c6661ac0c4c7bce0d41a2c7666009814645df120a77679c36677" şeklinde dönecektir.
      "claimItems": [
        {
          "id": "9f178eb3-b999-46a5-85bf-9a714f3d5b01",
          "lineItemId": 1000006484157,
          "status": "Accepted",
          "customerClaimItemReason": {
            "id": 451,
            "name": "Diğer",
            "code": "OTHER"
          }
        }
      ],
      "createdDate": 1621065334373
    },
    {
      "id": "a2952513-d6e5-4344-940a-6c5a1894cbea",
      "orderNumber": "619951357",
      "orderId": 1000002919673,
      "packageId": 1000002426711,
      // 20 Temmuzdan itibaren "packageId":"3df7ae0ef629c6661ac0c4c7bce0d41a2c7666009814645df120a77679c36677" şeklinde dönecektir
      "claimItems": [
        {
          "id": "d533b55b-4d4a-4dcd-b48e-ec066cf32047",
          "lineItemId": 1000006726132,
          "status": "Accepted",
          "customerClaimItemReason": {
            "id": 451,
            "name": "Diğer",
            "code": "OTHER"
          }
        }
      ],
      "createdDate": 1621144974335
    }