Tedarik Edememe Bildirimi (updatePackage)

Tedarik Edememe Bildirimi

Tedarikçinin paket içerisindeki ürünlerden bir ya da birkaçını Tedarik Edememe kaynaklı iptal etmesi için kullanılır. Bu method yardımıyla yapılan bir iptal sonrası, iptal edilen paket bozularak yeni ID’li bir paket oluşturulacaktır.

NOT: Tedarik edememe bildirimi yapıldıktan sonra Trendyol Order Management System tarafından aynı orderNumber üzerinde yeni bir ShipmentPackageID oluşturulmakta ve daha önceki shipmentpackage iptal edilmektedir. Bu durumda Tedarik Edememe kaydı yapıldıktan sonra tekrar Sipariş Paketlerini Çekme işlemi yapılması gerekmektedir.

 • PUT updatePackage

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierid}/shipment-packages/{shipmentPackageId}

{
 "lines": [
  {
   "lineId": {id},
   "quantity": 1
  }
 ],
 "params": {},
 "status": "UnSupplied"
}