Sipariş Paketlerini Çekme (getShipmentPackages)

Sipariş Paketlerinin Alınması

1 Haziran 2021 itibari ile "tcIdentityNumber" bilgisi "11111111111" olarak dönmeye başlayacaktır.

12 Mart 2021 itibari ile getShipmentPackages servisine atılan isteklerden orderByField parametre değeri olan CreatedDate kaldırılacaktır. Yapılan tüm isteklere PackageLastModifiedDate sıralamasına göre response dönecektir. Sistemlerinizi bu şekilde güncellemeniz gerekmektedir.

Trendyol sistemine ilettiğiniz ürünler ile planlanın butik sonrası müşteriler tarafından verilen ve ödeme kontrolünde olan her siparişin bilgisini bu method yardımıyla alabilirsiniz. Sistem tarafından ödeme kontrolünden sonra otomatik paketlenerek sipariş paketleri oluşturulur.

Awaiting statüsündeki siparişleri sadece stok işlemleri için kullanabilirsiniz. Bu statüdeki siparişler ile alakalı farklı bir işlem yapmamanız gerekir. Şu an bu statüdeki siparişler için sizlere servis cevabında gerekli veriler iletilmektedir. İlerleyen günlerde bu veriler sizlere dönmeyecektir.
Bu statüdeki siparişleri kargoya teslim etmeniz halinde yaşanabilecek sipariş iptali işlemlerinin yaşanabileceğini ve Trendyol olarak bir sorumluluk kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

NOT 1: Sipariş datası alınırken gelen orderNumber değeri o siparişin Trendyol sistemindeki ana sipariş numarasına karşılık gelmektedir. Aynı seviyede yer alan id değeri de o sipariş numarasına karşılık oluşturulmuş Sipariş Paketini temsil etmektedir.

NOT 2: Herhangi bir sipariş paketi içinde bir ya da birden fazla kalem İptal edilir ise, Sistem tarafından otomatik olarak orderNumber aynı kalmak koşuluyla sipariş paketi bozulur ve yeni bir id değeri ve kargo barkodu oluşturulur.

NOT 3: Sipariş bilgilerinin çekelerken ürünün createProducts ile gönderilen Barkod değelerine göre paketleme ve işlemler yapılmalıdır.

NOT 4: orderDate kısmında tarih bilgisini sizlere Timestamp (milliseconds) formatında verirken GMT +3 olarak çevirerek size iletiyoruz. Fakat createdDate bilgilerini ise size GMT formatında iletiyoruz. Bu nedenle convert işleminde bu bilgiye dikkat etmeniz gerekmektedir.

NOT 5: suppliers/{supplierid}/orders?status=Created gibi bir query ile de paket statülerine göre sorgulama yapılabilir. Kullanılabilinecek statüler: Created, Picking, Invoiced, Shipped, Cancelled, Delivered, UnDelivered, Returned, Repack, UnSupplied (Sistemde paket statüleri ve orderlineItem statüleri birbirinden farklıdır.) Yeni oluşmuş paketleri çekmek için Created olarak sorgulama yapılmalıdır.

NOT 6:

amount alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesinin indirimden önceki fiyatı listelenir.

discount alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen ortalama indirim tutarı listelenir. (Fatura keserken kalem indirimi gösterimi yapan satıcılarımızın bu alanı kullanmaması tavsiye edilir. lineItemDiscount alanını kontrol ediniz.)

price alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen ortalama indirimden sonraki fiyatı listelenir. (Fatura keserken kalem indirimi gösterimi yapan satıcılarımızın bu alanı kullanmaması tavsiye edilir. listeItemPrices alanını kontrol ediniz. )

lineItemPrices alanında ise liste olarak barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen indirimden sonraki gerçek fiyatı listelenir.

lineItemDiscounts alanında ise liste olarak barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen gerçek indirim tutarı listelenir.

NOT 7: Sipariş paketlerinize herhangi bir statü(Picking, Invoiced) beslemeniz durumunda siparişlerinizi çekerken statülerine göre sorgulama yaparak yeni siparişlerinizi daha rahat görüntüleyebilirsiniz.

NOT 8: İptal olan siparişlerinizi çekerken status=Cancelled,UnSupplied parametresini ekleyerek işlem yapabilirsiniz.

NOT 9: Paketi bölünmüş olan siparişlerinizi çekerken status=UnPacked parametresini ekleyerek işlem yapabilirsiniz.

NOT 10: deliveryAddressType, Shipment ve CollectionPoint olarak dönebilir. CollectionPoint olarak dönerse sipariş teslimat noktası siparişidir.

NOT 11: Sipariş entegrasyonu servisimiz üzerinden altın,gübre veya 5000₺ üzeri siparişlere ait TCKN numarası "tcIdentityNumber" alanında tarafınıza iletilmektedir.

 • GET getShipmentPackages

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierid}/orders

NOT : Herhangi bir parametre vermeden yukarıdaki endpoint ile istek atmanız halinde son bir hafta içerisindeki siparişleriniz sizlere gösterilecektir. startDate ve endDate parametrelerini eklemeniz halinde verilebilecek maksimum aralık iki hafta olacaktır.

 • Önerilen Endpoint

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierid}/orders?status=Created&startDate={startDate}&endDate={endDate}&orderByField=PackageLastModifiedDate&orderByDirection=DESC&size=50

Parametre Parametre Değer Açıklama Tip
startDate Belirli bir tarihten sonraki siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) ve GMT +3 olarak gönderilmelidir. long
endDate Belirtilen tarihe kadar olan siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) ve GMT +3 olarak gönderilmelidir. long
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür int
size Maksimum 200 Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long
orderNumber Sadece belirli bir sipariş numarası verilerek o siparişin bilgilerini getirir string
status Created, Picking, Invoiced, Shipped ,Cancelled, Delivered, UnDelivered, Returned, Repack, UnPacked, UnSupplied Siparişlerin statülerine göre bilgileri getirir. string
orderByField PackageLastModifiedDate Son güncellenme tarihini baz alır. string
orderByDirection ASC Eskiden yeniye doğru sıralar. string
orderByDirection DESC Yeniden eskiye doğru sıralar. string
shipmentPackageIds Paket numarasıyla sorgu atılır. long

Örnek Servis Cevabı

{
  "page": 0,
  "size": 50,
  "totalPages": 1,
  "totalElements": 1,
  "content": [
    {
      "shipmentAddress": {
        "id": 80844024,
        "firstName": "Trendyol",
        "lastName": "Müşterisi",
        "address1": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1 ",
        "address2": "",
        "city": " İstanbul ",
        "cityCode": 34,
        "district": "Şişli",
        "districtId": 54,
        "postalCode": "10D",
        "countryCode": "TR",
        "fullName": "Trendyol Müşterisi",
        "fullAddress": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1  Şişli İstanbul "
      },
      "orderNumber": "80869231",
      "grossAmount": 51.98,
      "totalDiscount": 25.99,
      "totalPrice": 25.99,
      "taxNumber": null,
      "invoiceAddress": {
        "id": 80844023,
        "firstName": "Trendyol",
        "lastName": "Müşterisi",
        "company": "",
        "address1": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1 ",
        "address2": "",
        "city": " İstanbul ",
        "district": "Şişli",
        "postalCode": "",
        "countryCode": "TR",
        "fullName": "Trendyol Müşterisi",
        "fullAddress": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1  Şişli İstanbul "
      },
      "customerFirstName": "Trendyol",
      "customerEmail": "[email protected]",
      "customerId": 99993706,
      "customerLastName": "Müşterisi",
      "id": 11650604, ~~  shipmentPackageId  ~~
      "cargoTrackingNumber": 7340447182689,
      "cargoTrackingLink": "https://kargotakip.trendyol.com/?token="
      "cargoSenderNumber": "733861966410",
      "cargoProviderName": "Trendyol Express Marketplace" 
      "lines": [
        {
          "quantity": 2,
          "salesCampaignId": 201642,
          "productSize": " one size",
          "merchantSku": "merchantSku",
          "productName": "Kadın Çivit Mavi Geometrik Desenli Kapaklı Clutch sku1234 sku1234, one size",
          "productCode": 11954798,
          "merchantId": 201,
          "amount": 25.99,
          "discount": 13.00,
          "price": 12.99,
          "discountDetails": [
            {
            "lineItemPrice": 13.00,
            "lineItemDiscount": 12.99
            },
            {
            "lineItemPrice": 12.99,
            "lineItemDiscount": 13.00
            }
          ],
          "currencyCode": "TRY",
          "productColor": "No Color",
          "id": 56040534, ~~  orderLineId  ~~
          "sku": "sku1234",
          "vatBaseAmount": 8,
          "barcode": "barcode1234",
          "orderLineItemStatusName": "ReturnAccepted"
        }
      ],
      "orderDate": 1542801149863,
      "tcIdentityNumber": "99999999999",
      "currencyCode": "TRY",
      "packageHistories": [
        {
          "createdDate": 1542790350607,
          "status": "Created"
        },
        {
          "createdDate": 1543789070462,
          "status": "Delivered"
        },
        {
          "createdDate": 1542872460911,
          "status": "Picking"
        },
        {
          "createdDate": 1542953901874,
          "status": "Shipped"
        }
      ],
      "shipmentPackageStatus": "ReturnAccepted",
      "estimatedDeliveryStartDate": 1614605119000,
      "estimatedDeliveryEndDate": 1615296319000,
      "deliveryAddressType": "Shipment",
      "agreedDeliveryDate": 1622549842955  // Ürüne belirtilmiş termin süresinden hesaplanan siparişin gecikmeden kargoya verilmesi için son gündür.
    }
  ]
}

Trendyol Satıcı Panelinde cargoTrackingNumber değeri için var olan barkod CODE128 formatındadır.

Statü Açıklama
orderDate Müşterinin trendyol.com üzerinde siparişi oluşturduğu zaman dönmektedir.
Awaiting Müşterinin trendyol.com üzerinde siparişi oluşturduktan sonra ödeme onayından bekleyen siparişler için bu statü dönmektedir. (Bu statüdeki siparişler "Created" statüsüne geçene kadar herhangi bir işlem yapmamanız gerekmektedir. Sadece stok güncellemeleri için bu statüyü kullanabilirsiniz.)
Created Sipariş gönderime hazır statüsünde olduğu zaman dönmektedir.
Picking Sizin tarafınızdan iletilebilecek bir statüdür. Siparişi toplamaya başladığınız zaman veya paketi hazırlamaya başladığınız zaman iletebilirsiniz.
Invoiced Siparişin faturasını kestiğiniz zaman bize iletebileceğiniz statüdür.
Shipped Taşıma durumuna geçen siparişler bu statüde belirtilmektedir.
AtCollectionPoint Ürün ilgili PUDO teslimat noktasındadır. Müşterinin PUDO noktasına giderek teslim alması beklenmektedir.
Cancelled İptal edilen siparişlerdir.
UnPacked Paketi bölünmüş olan siparişlerdir.
Delivered Teslim edilen siparişlerdir.
UnDelivered Sipariş müşteriye ulaştırılamadığı zaman dönen bilgisidir.
UnDeliveredAndReturned Müşteriye ulaşmayan siparişin tedarikçiye geri döndüğü bilgisidir.

NOT: Sipariş servisinin cevabında bulunan "cargoTrackingNumber" alanındaki sayının ilk 3 rakamı ile ya da "cargoProviderName" alanı ile kargo şirketlerinin ayrımını yapabilirsiniz. İlgili değerlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirisiniz.

Kargo Şirketi İlk 3 Rakam
Trendyol Express 733
Yurtiçi Kargo 725
Aras Kargo 726
Sürat Kargo 727
MNG Kargo 728
UPS Kargo 729
Alternatif Teslimat 732
PTT Kargo 734
Horoz Lojistik 984