Fatura Linki Gönderme (sendInvoiceLink)

Fatura Linki Gönderme

Tedarikçi tarafından kendi sisteminde yaratılmış e-Arşiv ya da e-Fatura bilgisinin LİNK detayını Trendyol sistemine transfer etmek için bu method kullanılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu servisin tetiklenmesi ile birlikte ilgili sipariş paketi için Trendyol müşterilerine e-Fatura linki kontrol edilerek gönderilir.

  • POST sendInvoiceLink

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/supplier-invoice-links

Örnek Servis İsteği

{
  "invoiceLink": "https://extfatura.faturaentegratoru.com/324523-34523-52345-3453245.pdf",
  "shipmentPackageId": 435346
}

Örnek Servis Cevabı

HTTP 200