Desi ve Koli Bilgisi Bildirimi (updateBoxInfo)

Desi ve Koli Bilgisi Bildirimi

Bu servis ile UPS Kargo ve CEVA Lojistik firmalarına ait sipariş paketleriniz için desi ve koli bilgisi besleyebilirsiniz.

UPS Kargo için "boxQuantity", CEVA Lojistik için hem "boxQuantity" hem de "deci" değerleri zorunludur.

  • PUT updateBoxInfo

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId}/box-info


{
  "boxQuantity": 4,
  "deci": 4.4
}