Oluşan Barkodun Alınması (getCommonLabel)

Oluşan Barkodun Alınması

Ortak barkod süreci TEX, Aras Kargo ve UPS için trendyol öder gönderilerde kullanılabilmektedir.

Endpoint ve response 1 Mayıs itibariyle değişecektir. Bu tarihe kadar mevcut ve yeni endpoint aktif durumda olacaktır. 1 Mayıs itibariyle eski endpoint geçersiz olacaktır.

Bu servis ile createCommonLabel servisinden talep edilen barkodu alabilirsiniz.

 • GET getCommonLabel

Eski Endpoint : https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/common-label/{cargoTrackingNumber} (Aktif durumdadır, 1 Mayıs 2021'de kaldırılacaktır)

 • Örnek Servis Cevabı

{
 "format": "ZPL",
 "label": "string"
}

Yeni Endpoint : https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/common-label/v2/{cargoTrackingNumber} (Aktif durumdadır)

Yeni endpoint ile birlikte tarafınıza çoklu koliler için birden fazla etiket dönecektir. Tek koli olması durumunda tek ZPL dönecektir.

Yeni servis cevabı :

{
  "labels": [{
    "label": "ZPL label string",
    "format": "ZPL"
  }, {
    "label": "ZPL label string",
    "format": "ZPL"
  }]
}