Oluşan Barkodun Alınması (getCommonLabel)

Oluşan Barkodun Alınması

Ortak barkod süreci TEX, Aras Kargo ve UPS için Trendyol öder gönderilerde kullanılabilmektedir.

Bu servis ile createCommonLabel servisinden talep edilen barkodu alabilirsiniz.

 • GET getCommonLabel

Endpoint : https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/common-label/v2/{cargoTrackingNumber}

Tarafınıza çoklu koliler için birden fazla etiket dönecektir. Tek koli olması durumunda tek ZPL dönecektir.

Servis cevabı :

{
  "labels": [{
    "label": "ZPL label string",
    "format": "ZPL"
  }, {
    "label": "ZPL label string",
    "format": "ZPL"
  }]
}