Barkod Talebi (createCommonLabel)

Barkod Talebi

Ortak barkod süreci TEX ,Aras Kargo ve UPS için trendyol öder gönderilerde kullanılabilmektedir.

Bu servis ile ortak etiket sürecindeki siparişler için ilgili kargo numarasına ait barkod talebi yapabilirsiniz. Barkod oluştuktan sonra sizlere ZPL formatında servisinden dönecektir.

Barkod talebini ilgili sipariş paketine picking veya invoiced statüsü besledikten sonra yapmanız tavsiye edilmektedir.

  • POST createCommonLabel

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/common-label/{cargoTrackingNumber}?format=ZPL

TEX ve UPS için sadece post isteği yeterlidir. Herhangi bir JSON body göndermenize gerek bulunmamaktadır.

Bu servis için request body boş geçilmesi durumunda Aras Kargo'da boxQuantity(koli adedi) bir(1) kabul edilir. Adet iletilirse her bir paket için ayrı etiket dönülür.


{
  "boxQuantity": 0
}

Format olarak şu an için sadece ZPL formatı bulunmaktadır.