Cari Hesap Ekstresi Entegrasyonu

Trendyol sisteminde oluşan muhasebesel kayıtlarınızı bu servis aracılığı ile entegrasyon üzerinden çekebilirsiniz.

Kullanılacak olan 2 servis (settlements , otherfinancials) birbirinden ayrı işlem kayıtlarını vermektedir.

settlements servisinden satış, iade, indirim, kupon, provizyon işlemlerinin; otherfinancial servisinden ise tedarikçi finansmanı, virman, ödemeler (hakediş), faturalar (Trendyoldan tedarikçiye) , tedarikçi faturaları (Tedarikçiden Trendyola), gelen havale, komisyon mutabakat faturaları işlemlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.

NOT 1: Finansal kayıtlar sipariş teslim edildikten sonra oluşmaktadır.

NOT 2: transactionType girilmesi zorunludur. 1 istekte yalnızca 1 type girilebilir.

NOT 3: paymentOrderId siparişin ödemesi yapıldıktan sonra oluşmaktadır. İstisnalar hariç, her çarşamba, ilgili haftada vadesi gelen siparişler için ödeme emri oluşur.

NOT 4: paymentOrderId ile sipariş ve ödemelerinizi eşleştirebilirsiniz.

NOT 5: Başlangıç ve bitiş tarihi girilmesi zorunludur ve arasındaki süre 15 günden uzun olamaz.

NOT 6: store bilgileri Hızlı Market satıcıları tarafından kullanılmaktadır. Marketplace satıcıları için "null" olarak dönecektir.

 • GET settlements (Satış, İade, İndirim, Kupon, Provizyon işlemlerinin detaylarını verir)

https://api.trendyol.com/integration/finance/che/sellers/{supplierId}/settlements

 • Örnek Endpoint

https://api.trendyol.com/integration/finance/che/sellers/{supplierId}/settlements?endDate={endDate}&startDate={startDate}&transactionType={Type}&page=0&size=500

Parametre Parametre Değer Açıklama Tip Zorunlu
transactionType Sale, Return, Discount, DiscountCancel, Coupon, CouponCancel, ProvisionPositive, ProvisionNegative Finansal işlem türüdür. string Evet
startDate Belirli bir tarihten sonraki işlem kayıtlarını getirir. Timestamp milisecond olarak gönderilmelidir. int Evet
endDate Belirli bir tarihten sonraki işlem kayıtlarını getirir. Timestamp milisecond olarak gönderilmelidir. int Evet
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür int Hayır
size 500 ve 1000 değerlerini alabilir. (Default=500) Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int Hayır
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long Evet

transactionType için kullanılabilecek işlem türlerinin açıklamaları aşağıdaki gibidir.

transactionType Açıklama
Sale Siparişlere ait satış kayıtlarını verir
Return Siparişlere ait iade kayıtlarını verir
Discount Tedarikçi tarafından karşılanan indirim tutarını gösterir.
DiscountCancel Ürün iptal veya iade olduğunda atılan kayıttır. İndirim kaydının tersi olarak düşünülebilir
Coupon Tedarikçi tarafından karşılanan kupon tutarını gösterir.
CouponCancel Ürün iptal veya iade olduğunda atılan kayıttır. Kupon kaydının tersi olarak düşünülebilir
ProvisionPositive Gramaj farkından dolayı oluşan tutarlar Provizyon kaydı olarak atılır. Sipariş iptal veya iade olduğunda birbirinin tersi olarak kayıt atılır.
ProvisionNegative Gramaj farkından dolayı oluşan tutarlar Provizyon kaydı olarak atılır. Sipariş iptal veya iade olduğunda birbirinin tersi olarak kayıt atılır.
ManualRefund Kısmi iade durumunda atılan kayıttır. Bir ürün için ürün tutarından daha az olacak şekilde iade kaydı oluşturuluyor ise bu kayıt atılmaktadır.
ManualRefundCancel Kısmi iade olan bir ürün için ürün tamamen iade olduğunda, kısmi iadenin iptali amacıyla bu kayıt atılır. Böylece, daha önceden atılan kısmi iade tutarı için mahsuplaşılır.
TYDiscount Kurumsal faturalı alışverişlerde, Trendyol’un karşıladığı indirimler için bu kayıt atılır. Bu tutar, ay sonlarında satıcıdan talep edilen fatura ile satıcıya ödenir.
TYDiscountCancel Kurumsal faturalı alışverişlerde, Trendyol’un karşıladığı indirimler için atılan TYDiscount kaydına istinaden atılır. Ürünün iptal veya iade olması durumunda bu kayıt atılır.
TYCoupon Kurumsal faturalı alışverişlerde, Trendyol’un karşıladığı kuponlar için bu kayıt atılır. Bu tutar, ay sonlarında satıcıdan talep edilen fatura ile satıcıya ödenir.
TYCouponCancel Kurumsal faturalı alışverişlerde, Trendyol’un karşıladığı kuponlar için atılan TYCoupon kaydına istinaden atılır. Ürünün iptal veya iade olması durumunda bu kayıt atılır.

Örnek Servis Cevabı (transactionType=Sale kullanılmıştır)


{
  "page": 0,
  "size": 500,
  "totalPages": 878,
  "totalElements": 438974,
  "content": [
    {
      "id": "725041340",
      "transactionDate": 1613397671561, ~~ İşlem Tarihi ~~
      "barcode": "8681385952874", 
      "transactionType": "Satış",
      "receiptId": 48376618,       ~~ Dekont No ~~
      "description": "Satış",
      "debt": 0.0,            ~~ Borç ~~
      "credit": 449.99,         ~~ Alacak ~~
      "paymentPeriod": 30,        ~~ Vade Süresi ~~
      "commissionRate": 15.0,      ~~ Siparişteki Ürüne Ait Komisyon Oranı ~~
      "commissionAmount": 67.4985,    ~~ Trendyol Komisyon Tutarı ~~
      "sellerRevenue": 382.4915,     ~~ Satıcı Hakediş Tutarı ~~
      "orderNumber": "501915861", 
      "paymentOrderId": 112360,     ~~ Ödeme Numarası ~~
      "paymentDate": 1615989671561,   ~~ Ödeme Tarihi ~~
      "commissionInvoiceSerialNumber": "MCF2022000000001",
      "sellerId": 123456,
      "storeId": null,
      "storeName": null,
      "storeAddress": null
    },
    {
      "id": "725041335",
      "transactionDate": 1613397671557,
      "barcode": "8681387147421",
      "transactionType": "Satış",
      "receiptId": 48376618,
      "description": "Satış",
      "debt": 0.0,
      "credit": 699.99,
      "paymentPeriod": 28,
      "commissionRate": 15.0,
      "commissionAmount": 104.9985,
      "sellerRevenue": 594.9915,
      "orderNumber": "501915861",
      "paymentOrderId": 112360,
      "paymentDate": 1615989671557,
      "commissionInvoiceSerialNumber": "MCF2022000000001",
      "sellerId": 123456,
      "storeId": null,
      "storeName": null,
      "storeAddress": null
    }  
    ]
}
 • GET otherfinancials (Tedarikçi finansmanı, virman, ödemeler, faturalar, tedarikçi faturaları, gelen havale, komisyon mutabakat faturaları)

https://api.trendyol.com/integration/finance/che/sellers/{supplierId}/otherfinancials

 • Örnek Endpoint

https://api.trendyol.com/integration/finance/che/sellers/{supplierId}/otherfinancials?endDate={endDate}&startDate={startDate}&transactionType={Type}&page=0&size=500

Parametre Parametre Değer Açıklama Tip Zorunlu
transactionType CashAdvance, WireTransfer, IncomingTransfer, ReturnInvoice, CommissionAgreementInvoice, PaymentOrder, DeductionInvoices Finansal işlem türüdür. string Evet
startDate Belirli bir tarihten sonraki işlem kayıtlarını getirir. Timestamp milisecond olarak gönderilmelidir. int Evet
endDate Belirli bir tarihten sonraki işlem kayıtlarını getirir. Timestamp milisecond olarak gönderilmelidir. int Evet
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür int Hayır
size 500 ve 1000 değerlerini alabilir. (Default=500) Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int Hayır
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long Evet

transactionType için kullanılabilecek işlem türlerinin açıklamaları aşağıdaki gibidir.

transactionType Açıklama
CashAdvance Vadesi henüz gelmemiş hakedişler için erken ödeme alındığında atılan kayıttır.
WireTransfer Trendyol ile Tedarikçi arasında yapılan virman için atılan kayıttır.
IncomingTransfer Borçlu durumundaki tedarikçiden, Trendyola yapılan ödemeler için atılan kayıttır
ReturnInvoice Tedarikçiden Trendyola kesilen iade faturalarıdır. Bakiyeyi + olarak etkiler.
CommissionAgreementInvoice Tedarikçinin mahsuplaşma yapılacak alacağı olmadığı durumda, iade gelen ürünler için tedarikçiden alınan komisyon mutabakat faturasıdır.
PaymentOrder Vadesi gelen işlemlerden hesaplanarak tedarikçiye yapılan hakediş ödemesidir
DeductionInvoices Trendyol tarafından sağlanan hizmetler için tedarikçiye kesilen faturadır.

Örnek Servis Cevabı (transactionType=PaymentOrder kullanılmıştır)


{
  "page": 0,
  "size": 500,
  "totalPages": 1,
  "totalElements": 2,
  "content": [
    {
      "id": "1639160",
      "transactionDate": 1613062815995,
      "barcode": null,
      "transactionType": "Ödeme",
      "receiptId": null,
      "description": null,
      "debt": 8754732.06,
      "credit": 0.0,
      "paymentPeriod": null,
      "commissionRate": null,
      "commissionAmount": null,
      "sellerRevenue": null,
      "orderNumber": null,
      "paymentOrderId": 112360,
      "paymentDate": null,
      "sellerId": 123456,
      "storeId": null,
      "storeName": null,
      "storeAddress": null
    },
    {
      "id": "1576967",
      "transactionDate": 1612458029832,
      "barcode": null,
      "transactionType": "Ödeme",
      "receiptId": null,
      "description": null,
      "debt": 5707246.85,
      "credit": 0.0,
      "paymentPeriod": null,
      "commissionRate": null,
      "commissionAmount": null,
      "sellerRevenue": null,
      "orderNumber": null,
      "paymentOrderId": 1576967,
      "paymentDate": null,
      "sellerId": 123456,
      "storeId": null,
      "storeName": null,
      "storeAddress": null
    }
  ]
}