Ürün Bilgisi Güncelleme (updateProduct)

Ürün Bilgisi Güncelleme

Bu method ile Trendyol mağazanızda createProduct servisiyle oluşturduğunuz ürünleri güncelleyebilirsiniz.

Bu servis üzerinden sadece ürün bilgileri güncellenmektedir. Stok ve fiyat değerlerini güncellemek için updatePriceAndInventory servisini kullanmanız gerekmektedir.

Yeni kategori ve kategori özellik değerleri eklenebileceği sebebiyle ürün güncellemelerinizden önce kullandığınız kategori ve kategori özellik değerlerinin güncel olup olmadığını getCategoryTree ve getCategoryAttributes servislerinden kontrol etmenizi öneririz.

Güncelleme isteğinden sonra "İçerik kontrol bekleniyor." statüsüne geçen ürünleriniz satışa açık durumda olabilir. Sipariş almak istemediğiniz durumlarda stok ve fiyat bilginizi sıfırlamanız gerekmektedir.

Ürün güncelleme işlemi sonrasında response içerisinde yer alan batchRequestId ile ürünlerinizin ve aktarım işleminin durumunu getBatchRequestResult servisi üzerinden kontrol etmelisiniz.

Her bir istek içerisinde gönderilebilecek maksimum item sayısı 1.000'dir.

 • PUT updateProducts

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/v2/products


{
  "items": [
    {
      "barcode": "barkod-1234",
      "title": "Bebek Takımı Pamuk",
      "productMainId": "1234BT",
      "brandId": 1791,
      "categoryId": 411,
      "stockCode": "STK-123",
      "dimensionalWeight": 12,
      "description": "Ürün açıklama bilgisi",
      "vatRate": 0,
      "deliveryDuration": 10, // 17 Ekim tarihinden itibaren body içerisinden kaldırılacaktır
      "deliveryOption": {
        "deliveryDuration": 1,
        "fastDeliveryType": "SAME_DAY_SHIPPING|FAST_DELIVERY"
      }
      "images": [
        {
          "url": "https://www.sampleadress/path/folder/image_1.jpg"
        }
      ],
      "attributes": [
        {
          "attributeId": 338,
          "attributeValueId": 6980
        },
        {
          "attributeId": 343,
          "attributeValueId": 4294
        },
        {
          "attributeId": 47,
          "customAttributeValue": "Attribute özelliği(text olarak girebilirsiniz.)"
        }
      ],
      "cargoCompanyId": 10,
      "shipmentAddressId": 0,
      "returningAddressId": 0
    }
  ]
}

updateProduct servisi üzerinden ürünlerinize ait güncellenebilir özellik durumları aşağıdaki gibidir:

Onaylı ürünlerde attribute bilgileri ilgili özelliğe ait "slicer" ve "varianter" değeri "false" ise güncellenebilir. "True" ise güncellenemez. Bu bilgiler değişebileceği için Kategori Özellik Listesi üzerinden güncel durumun takip edilmesi önerilmektedir.

Parametre Açıklama Veri Tipi Max. Karakter Sayısı
barcode "? / & % + ^ ' * _" boşluk gibi özel karakterler kullanılamaz. Barkodunuzun ortasında boşluk varsa birleştirilerek içeri alınır. Stok-fiyat güncellemelerinizi de içeri alınan barkoda göre yapmanız gerekmektedir. string 40
title Ürün ismi. string 100
productMainId Ana Ürün Kodu string 40
brandId Trendyol Marka ID Bilgisi. Marka bilgilerini çekeceğiniz servise buradan ulaşabilirsiniz. integer -
categoryId Trendyol Kategori ID Bilgisi. Kategori bilgilerini çekeceğiniz servise buradan ulaşabilirsiniz. integer -
quantity Stok miktarı integer -
stockCode Tedarikçi iç sistemindeki unique stok kodu string 100
dimensionalWeight Desi miktarı number -
description Ürün açıklama bilgileridir. HTML - string 30.000
currencyType Ürün liste fiyatı para birimidir. string -
listPrice Ürün liste fiyatı(Satış fiyatı düşük olunca üstü çizilen fiyat) PSF number -
salePrice Ürün satış fiyatı TSF number -
cargoCompanyId Trendyol Kargo Firması Bilgisi. Kargo bilgilerini çekeceğiniz servise buradan ulaşabilirsiniz. integer -
deliveryDuration Sevkiyat Süresi (Operasyon ekiplerimiz tarafından belirtilen aralıklarda barkod bazlı sevkiyat süresi girebilirsiniz. Göndermediğiniz taktirde varsayılan termin süreniz barkod üzerinde işletilecektir.) integer -
images. Ürün görsellerine ait URL adresi listesidir. Görsel url adresleri SSL sertifikalı "https" formatında adresler olmalıdır. Bir barkod için maksimum 8 adet görsel eklenebilir List -
vatRate Ürün KDV oranı 0,1,8,18 gibi olmalı integer -
shipmentAddressId Ürün Trendyol sistemindeki sevkiyat depo adresi ID bilgisi integer -
returningAddressId Ürün Trendyol sistemindeki iade depo adresi ID bilgisi integer -
attributes Ürünün, Kategori bilgisi için gönderilebilecek özellik (Spesification/Attribute) bilgileridir. Özellik bilgilerini çekeceğiniz servise buradan ulaşabilirsiniz. Renk bilgisi 50 karakterden fazla olamaz. List -