Toplu İşlem Kontrolü (getBatchRequestResult)

Toplu İşlem Kontrolü (getBatchRequestResult)

v2/createProducts, updatePriceAndInventory methodları servise yapılan istekler kuyruğa atarak işlendiği için, servise yapılan her başarlı istek sonucunda bir adet batchRequestId bilgisi dönülmektedir. Bu method yardımıyla batchRequestId ile alınan işlemlerin sonucunun kontrolü yapılabilir. Servis dönüşündeki "status" alanı kontrol edilerek toplu işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilebilir. Eğer toplu işlem sonucunda bir ya da birden fazla item için hata oluşmuş ise failureReasons alanı kontrol edilerek sebebi bulunabilir.

 • [GET] getBatchRequestResult (BatchRequest Sonucu)

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierid}/products/batch-requests/{batchRequestId}

NOT: Ürün Aktarma ve Ürün Güncelleme servisleri, stok ve fiyat güncellemelerinde sizlere dönen batch requesti 4 saat sonrasına kadar görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Stok Fiyat güncelleme işlemleri sonrasında sorguladığınız batchId için item bazlı status alanlarını kontrol etmeniz gerekmektedir. Batch status alanı tarafınıza dönmeyecektir.

Örnek Servis Cevabı

{
  "batchRequestId": "5631d1a1-ec81-496f-9407-99876554433-1529820717",
  "items": [
    {
      "requestItem": {
        "product": {
          "brand": "Apple",
          "barcode": "99999999999",
          "title": "Apple iPhone X 64 GB Cep Telefonu",
          "description": "Apple iPhone X 64 GB Cep Telefonu",
          "categoryName": "LG Cep Telefonlar",
          "listPrice": 5899.00,
          "salePrice": 5649.00,
          "currencyType": "TRY",
          "vatRate": 18,
          "cargoCompany": "YK",
          "quantity": 4,
          "stockCode": "IphoneX",
          "images": [
            {
              "url": "https://img-trendyol.mncdn.com/mnresize/1200/1800//Assets/ProductImages/oa/54/1886736/2/0190198457226_1_org_zoom.jpg"
            },
            {
              "url": "https://img-trendyol.mncdn.com/mnresize/1200/1800//Assets/ProductImages/oa/54/1886736/2/0190198457226_1_org_zoom.jpg"
            },
            {
              "url": "https://img-trendyol.mncdn.com/mnresize/1200/1800//Assets/ProductImages/oa/54/1886736/2/0190198457226_1_org_zoom.jpg"
            }
          ],
          "productMainId": "IphoneX",
          "gender": "M",
          "dimensionalWeight": 0,
          "attributes": [],
          "variantAttributes": [
            {
              "attributeName": "Renk",
              "attributeValue": "Siyah"
            }
          ]
        }
      },
      "status": "SUCCESS",
      "failureReasons": []
    }
  ],
  "status": "COMPLETED", // Fiyat ve stok güncellemesinde dönmeyecektir. Items içerisindeki status değerinin kullanılması gerekmektedir.
  "creationDate": 1529734317090,
  "lastModification": 1529734653403,
  "sourceType": "API",
  "itemCount": 1
}