Müşteri Sorularını Çekme

Müşteri Sorularının Alınması

Trendyol üzerinden müşterilerin iş ortaklarımıza sormuş olduğu soruların tümünü bu servis aracılığı ile çekebilirsiniz.

 • GET questionsFilter

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/questions/filter

NOT : Herhangi bir tarih parametresi vermeden yukarıdaki endpoint ile istek atmanız halinde son bir hafta içerisindeki sorularınız sizlere gösterilecektir. startDate ve endDate parametrelerini eklemeniz halinde verilebilecek maksimum aralık iki hafta olacaktır.

 • Önerilen Endpoint

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/questions/filter?startDate={startDate}&endDate={endDate}&status=WAITING_FOR_ANSWER

*Koyu renkli belirtilmiş alanlar zorunlu alan olarak istekte gönderilmelidir

Parametre Parametre Değer Açıklama Tip
barcode Belirli barcode değerine ait olan sorular için kullanılabilir. long
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür int
size Maksimum 50 Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long
endDate Belirtilen tarihe kadar olan soruları getirir. Timestamp(millisecond) olarak gönderilmelidir. long
startDate Belirtilen tarihten sonraki soruları getirir. Timestamp(millisecond) olarak gönderilmelidir. long
status WAITING_FOR_ANSWER, WAITING_FOR_APPROVE, ANSWERED, REPORTED, REJECTED Soruların statülerine göre bilgilerini getirir. string
orderByField LastModifiedDate Son güncellenme tarihini baz alır. string
orderByField CreatedDate Sorunun oluşma tarihini baz alır string
orderByDirection ASC Eskiden yeniye doğru sıralar. string
orderByDirection DESC Yeniden eskiye doğru sıralar. string

Örnek Servis Cevabı{
 "content": [
  {
   "answer": {
    "creationDate": 0, ~~  Cevabın verildiği tarih  ~~
    "hasPrivateInfo": true,
    "id": 0,
    "reason": "string", 
    "text": "string"
   },
   "answeredDateMessage": "string",
   "creationDate": 0,
   "customerId": 0,
   "id": 0, ~~  Sorunun id'si  ~~
   "imageUrl": "string",
   "productName": "string",
   "public": true,
   "reason": "string",
   "rejectedAnswer": {
    "creationDate": 0, ~~  En son red edilen cevabın oluşturulma tarihi  ~~
    "id": 0,
    "reason": "string",
    "text": "string"
   },
   "rejectedDate": 0,
   "reportReason": "string",
   "reportedDate": 0,
   "showUserName": true,
   "status": "string",
   "text": "string",
   "userName": "string",
   "webUrl": "string",
   "productMainId": "1234567"
  }
 ],
 "page": 10,
 "size": 2,
 "totalElements": 864,
 "totalPages": 432
}

 • GET questionsFilterById

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/questions/{id}

Yukarıdaki servisten dönen sorunun id değeri ile soruları tekil olarak çekip işlem yapabilirsiniz.

Field İsmi Açıklama
customerId Müşterinin trendyol.com üzerinde kayıtlı id değeridir.
answeredDateMessage Sorunun cevaplanma süresidir.
creationDate Müşterinin trendyol.com üzerinde soruyu sorduğu tarih.
imageUrl Sorusu sorulan ürünün görsel linki değeridir.
productName Sorusu sorulan ürünün isim değeridir.
public Sorunun trendyol.com'da gösterilip gösterilmeyeceğine gösteren değerdir.
reason Eğer soru red edilmiş ise dönen değerdir.
rejectedAnswer Sorunun en son rededilmiş cevabının detaylarıdır.
rejectedDate Sorunun rededilme tarihidir.
reportReason Satıcının soruyu raporlarken yazılan açıklamadır. Bu işlem sadece Trendyol Satıcı Panelinden yapılmaktadır.
reportedDate Satıcının soruyu raporladığı tarihtir.
showUserName Müşterinin adının trendyol.com üzerinden görünüp görünmediğini ileten parametredir.
status Sorunun statüsüdür.
text Müşterinin sorduğu soru metnidir.
userName Müşterinin adıdır.