Sipariş Paketlerini Çekme (getShipmentPackages)

Sipariş Paketlerinin Alınması

Trendyol sistemine ilettiğiniz ürünler ile planlanın butik sonrası müşteriler tarafından verilen ve ödeme kontrolünde olan her siparişin bilgisini bu method yardımıyla alabilirsiniz. Sistem tarafından ödeme kontrolünden sonra otomatik paketlenerek sipariş paketleri oluşturulur.

18 Eylül tarihinden itibaren dileyen satıcılar ek tedarik süresi tanımlama servisini kullanabilecektir. Aşağıda yer alan "Ek Tedarik Süresi Tanımlama Servisi" başlığı altından detayları inceleyebilirsiniz.

18 Eylül tarihinden itibaren body içerisine eklenecek alanlar "agreedDeliveryDateExtendible","extendedAgreedDeliveryDate","agreedDeliveryExtensionStartDate","agreedDeliveryExtensionEndDate".

Awaiting statüsündeki siparişleri sadece stok işlemleri için kullanabilirsiniz. Bu statüdeki siparişler ile alakalı farklı bir işlem yapmamanız gerekir. Şu an bu statüdeki siparişler için sizlere servis cevabında gerekli veriler iletilmektedir. İlerleyen günlerde bu veriler sizlere dönmeyecektir.
Bu statüdeki siparişleri kargoya teslim etmeniz halinde yaşanabilecek sipariş iptali işlemlerinin yaşanabileceğini ve Trendyol olarak bir sorumluluk kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

NOT 1: Sipariş datası alınırken gelen orderNumber değeri o siparişin Trendyol sistemindeki ana sipariş numarasına karşılık gelmektedir. Aynı seviyede yer alan id değeri de o sipariş numarasına karşılık oluşturulmuş Sipariş Paketini temsil etmektedir.

NOT 2: Herhangi bir sipariş paketi içinde bir ya da birden fazla kalem İptal edilir ise, Sistem tarafından otomatik olarak orderNumber aynı kalmak koşuluyla sipariş paketi bozulur ve yeni bir id değeri ve kargo barkodu oluşturulur.

NOT 3: Sipariş bilgilerinin çekelerken ürünün createProducts ile gönderilen Barkod değelerine göre paketleme ve işlemler yapılmalıdır.

NOT 4: orderDate kısmında tarih bilgisini sizlere Timestamp (milliseconds) formatında verirken GMT +3 olarak çevirerek size iletiyoruz. Fakat createdDate bilgilerini ise size GMT formatında iletiyoruz. Bu nedenle convert işleminde bu bilgiye dikkat etmeniz gerekmektedir.

NOT 5: suppliers/{supplierid}/orders?status=Created gibi bir query ile de paket statülerine göre sorgulama yapılabilir. Kullanılabilinecek statüler: Created, Picking, Invoiced, Shipped, Cancelled, Delivered, UnDelivered, Returned, Repack, UnSupplied (Sistemde paket statüleri ve orderlineItem statüleri birbirinden farklıdır.) Yeni oluşmuş paketleri çekmek için Created olarak sorgulama yapılmalıdır.

NOT 6:

amount alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesinin indirimden önceki fiyatı listelenir.

discount alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen ortalama indirim tutarı listelenir. (Fatura keserken kalem indirimi gösterimi yapan satıcılarımızın bu alanı kullanmaması tavsiye edilir. lineItemDiscount alanını kontrol ediniz.)

price alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen ortalama indirimden sonraki fiyatı listelenir. (Fatura keserken kalem indirimi gösterimi yapan satıcılarımızın bu alanı kullanmaması tavsiye edilir. listeItemPrices alanını kontrol ediniz. )

lineItemPrices alanında ise liste olarak barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen indirimden sonraki gerçek fiyatı listelenir.

lineItemDiscounts alanında ise liste olarak barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen gerçek indirim tutarı listelenir.

NOT 7: Sipariş paketlerinize herhangi bir statü(Picking, Invoiced) beslemeniz durumunda siparişlerinizi çekerken statülerine göre sorgulama yaparak yeni siparişlerinizi daha rahat görüntüleyebilirsiniz.

NOT 8: İptal olan siparişlerinizi çekerken status=Cancelled,UnSupplied parametresini ekleyerek işlem yapabilirsiniz.

NOT 9: Paketi bölünmüş olan siparişlerinizi çekerken status=UnPacked parametresini ekleyerek işlem yapabilirsiniz.

NOT 10: deliveryAddressType, Shipment ve CollectionPoint olarak dönebilir. CollectionPoint olarak dönerse sipariş teslimat noktası siparişidir.

NOT 11: Sipariş entegrasyonu servisimiz üzerinden altın,gübre veya 5000₺ üzeri siparişlere ait TCKN numarası "tcIdentityNumber" alanında tarafınıza iletilmektedir.

NOT 12 : Bu servise 1 dakika içerisinde maksimum 1000 adet istek atabilirsiniz.

NOT 13 : Kurumsal fatura için sipariş datası içerisindeki "commercial" değeri kontrol edilmelidir.
Kurumsal fatura kesilmesi gereken durumda bu alan response içerisinde "true" olarak dönecek, bireysel fatura olması durumunda response içerisinde commercial "false" olarak dönecektir.

NOT 14: Kurumsal fatura kesilmesi durumunda (commercial=true) "company" , "taxNumber" ve "taxOffice" bilgilerini invoiceAddress alanından alabilirsiniz.

NOT 15: Kurumsal müşterinin e-fatura mükellefi olup olmadığını invoiceAddress alanındaki "eInvoiceAvailable" değeriyle kontrol edebilirsiniz.

NOT 16: customerId Trendyol müşteri hesabına tanımlı unique bir değerdir. Yalnızca bir müşteriye tanımlı değildir. Aynı Trendyol hesabından, aynı customerId ile birden fazla farklı müşteri sipariş verebilmektedir.

NOT 17: Bu servis üzerinden, geçmişe dönük maksimum 3 aylık sipariş sorgusu yapabilirsiniz.

NOT 18: getShipmentPackages servisine atılan isteklerden PackageLastModifiedDate sıralamasına göre response dönecektir.

NOT 19 : fastDeliveryType alanı “TodayDelivery” | “SameDayShipping” | “FastDelivery” değerlerini alabilir.
TodayDelivery - Bugün Teslimat ,
SameDayShipping - Aynı gün kargoda ,
FastDelivery - Ertesi Gun Kargoda

NOT 19.1 : fastDelivery:true ise -> fastDeliveryType: "fastDelivery" şeklinde dönecek.
fastDelivery:false ise ->fastDeliveryType:"TodayDelivery" , "SameDayShipping" , " " şeklinde dönebilir.

NOT 20 : Body içerisindeki değerlerin karakter sayısı ve veri tipleri sipariş sayısının doğal artışıyla beraber değişebilmektedir. Sisteminizi buna uygun çalışacak şekilde kurmanızı önermekteyiz.

 • GET getShipmentPackages

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierid}/orders

NOT : Herhangi bir parametre vermeden yukarıdaki endpoint ile istek atmanız halinde son bir hafta içerisindeki siparişleriniz sizlere gösterilecektir. startDate ve endDate parametrelerini eklemeniz halinde verilebilecek maksimum aralık iki hafta olacaktır.

 • Önerilen Endpoint

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierid}/orders?status=Created&startDate={startDate}&endDate={endDate}&orderByField=PackageLastModifiedDate&orderByDirection=DESC&size=50

Parametre Parametre Değer Açıklama Tip
startDate Belirli bir tarihten sonraki siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) ve GMT +3 olarak gönderilmelidir. long
endDate Belirtilen tarihe kadar olan siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) ve GMT +3 olarak gönderilmelidir. long
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür int
size Maksimum 200 Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long
orderNumber Sadece belirli bir sipariş numarası verilerek o siparişin bilgilerini getirir string
status Created, Picking, Invoiced, Shipped ,Cancelled, Delivered, UnDelivered, Returned, Repack, UnPacked, UnSupplied Siparişlerin statülerine göre bilgileri getirir. string
orderByField PackageLastModifiedDate Son güncellenme tarihini baz alır. string
orderByDirection ASC Eskiden yeniye doğru sıralar. string
orderByDirection DESC Yeniden eskiye doğru sıralar. string
shipmentPackageIds Paket numarasıyla sorgu atılır. long

Örnek Servis Cevabı

{
  "page": 0,
  "size": 50,
  "totalPages": 1,
  "totalElements": 1,
  "content": [
    {
      "shipmentAddress": {
        "id": 80844024,
        "firstName": "Trendyol",
        "lastName": "Müşterisi",
        "company": "",
        "address1": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1 ",
        "address2": "",
        "city": " İstanbul ",
        "cityCode": 34,
        "district": "Şişli",
        "districtId": 54,
        "postalCode": "10D",
        "countryCode": "TR",
        "neighborhoodId": 32126,
        "neighborhood": "Beyazıt Mah",
        "phone": null,
        "fullName": "Trendyol Müşterisi",
        "fullAddress": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1  Şişli İstanbul "
      },
      "orderNumber": "80869231",
      "grossAmount": 51.98,
      "totalDiscount": 25.99,
      "totalTyDiscount": 0.00, // commercial true olduğu durumda dolu gelebilir, false olduğu durumda 0 dönecektir.
      "taxNumber": null,
      "invoiceAddress": {
        "id": 80844023,
        "firstName": "Trendyol",
        "lastName": "Müşterisi",
        "company": "",
        "address1": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1 ",
        "address2": "",
        "city": " İstanbul ",
        "district": "Şişli",
        "districtId": 1234,
        "postalCode": "",
        "countryCode": "TR",
        "neighborhoodId": 32126,
        "neighborhood": "Beyazıt Mah",
        "phone": null,
        "fullName": "Trendyol Müşterisi",
        "fullAddress": "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Kat:B1  Şişli İstanbul"
        "taxOffice": "Company of OMS's Tax Office !'^^%&/()=?_-", // Kurumsal fatura olmadığı durumda (commercial=false ise) body içerisinde dönmeyecektir.
        "taxNumber": "Company of OMS's Tax Number !'^^%&/()=?_-" // Kurumsal fatura olmadığı durumda (commercial=false ise)) body içerisinde dönmeyecektir.
      },
      "customerFirstName": "Trendyol",
      "customerEmail": "[email protected]",
      "customerId": 99993706,
      "customerLastName": "Müşterisi",
      "id": 11650604, ~~  shipmentPackageId  ~~
      "warehouseId": 12345, // Ekim ayı sonu itibari ile bu alan body içerisinde dönecektir.
      "cargoTrackingNumber": 7340447182689,
      "cargoTrackingLink": "https://kargotakip.trendyol.com/?token="
      "cargoSenderNumber": "733861966410",
      "cargoProviderName": "Trendyol Express Marketplace" 
      "lines": [
        {
          "quantity": 2,
          "salesCampaignId": 201642,
          "productSize": " one size",
          "merchantSku": "merchantSku",
          "productName": "Kadın Çivit Mavi Geometrik Desenli Kapaklı Clutch sku1234 sku1234, one size",
          "productCode": 11954798,
          "merchantId": 201,
          "amount": 25.99,
          "discount": 13.00,
          "tyDiscount": 0.00, // commercial true olduğu durumda dolu gelebilir, false olduğu durumda 0 dönecektir.
          "discountDetails": [
            {
            "lineItemPrice": 13.00,
            "lineItemDiscount": 12.99,
            "lineItemTyDiscount": 0.00 // commercial true olduğu durumda dolu gelebilir, false olduğu durumda 0 dönecektir.
            },
            {
            "lineItemPrice": 12.99,
            "lineItemDiscount": 13.00,
            "lineItemTyDiscount": 0.00 // commercial true olduğu durumda dolu gelebilir, false olduğu durumda 0 dönecektir.
            }
          ],
          "currencyCode": "TRY",
          "productColor": "No Color",
          "id": 56040534, ~~  orderLineId  ~~
          "sku": "sku1234",
          "vatBaseAmount": 8,
          "barcode": "barcode1234",
          "orderLineItemStatusName": "ReturnAccepted",
          "price": 12.99
        }
      ],
      "orderDate": 1542801149863,
      "tcIdentityNumber": "99999999999",
      "currencyCode": "TRY",
      "packageHistories": [
        {
          "createdDate": 1542790350607,
          "status": "Created"
        },
        {
          "createdDate": 1543789070462,
          "status": "Delivered"
        },
        {
          "createdDate": 1542872460911,
          "status": "Picking"
        },
        {
          "createdDate": 1542953901874,
          "status": "Shipped"
        }
      ],
      "shipmentPackageStatus": "ReturnAccepted",
      "status": "Shipped",
      "deliveryType": "normal", // her zaman "normal" olarak dönecektir 
      "timeSlotId": 0,
      "scheduledDeliveryStoreId": "",
      "estimatedDeliveryStartDate": 1614605119000,
      "estimatedDeliveryEndDate": 1615296319000,
      "totalPrice": 469.90,
      "deliveryAddressType": "Shipment",
      "agreedDeliveryDate": 1622549842955,  // Ürüne belirtilmiş termin süresinden hesaplanan siparişin gecikmeden kargoya verilmesi için son gündür.
      "agreedDeliveryDateExtendible" : true/false // satıcı ek süre girebilir mi bilgisidir.
      "extendedAgreedDeliveryDate" : 1615296319000, // satıcı ek süre istedikten sonra hesaplanan yeni süredir. Ek süre girilmemişse null dönecektir.
      "agreedDeliveryExtensionStartDate" : 1615296319000, // ek süre girilebilmeye başladığı tarih / agreedDeliveryDateExtendible false ise null dönecektir.
      "agreedDeliveryExtensionEndDate" : 1615296319000, // ek süre girilebilmesi için son tarih / agreedDeliveryDateExtendible false ise null dönecektir.
      "fastDelivery": true,
      "fastDeliveryType":"FastDelivery", // Haziran 2022'den itibaren bu alan body içerisinde dönmeye başlayacaktır.
      "originShipmentDate": 1542790350607, // Siparişin ilgili satıcıya aktarılma tarihidir. Muadil ürün süreçlerinde orderDate ile farklı olacağından bu alanın baz alınması gerekmektedir.
      "lastModifiedDate": 1641210225935, // Sipariş paket statüsünün son güncellenme tarihidir.
      "commercial": true, // Kurumsal fatura olmadığı durumda commercial=false dönecektir.
      "deliveredByService": false // Yetkili servis ile gönderim yaptığınız durumda true değeri dönecektir.
    } 
  ]
}

Trendyol Satıcı Panelinde cargoTrackingNumber değeri için var olan barkod CODE128 formatındadır.

Statü Açıklama
orderDate Müşterinin trendyol.com üzerinde siparişi oluşturduğu zaman dönmektedir.
Awaiting Müşterinin trendyol.com üzerinde siparişi oluşturduktan sonra ödeme onayından bekleyen siparişler için bu statü dönmektedir. (Bu statüdeki siparişler "Created" statüsüne geçene kadar herhangi bir işlem yapmamanız gerekmektedir. Sadece stok güncellemeleri için bu statüyü kullanabilirsiniz.)
Created Sipariş gönderime hazır statüsünde olduğu zaman dönmektedir.
Picking Sizin tarafınızdan iletilebilecek bir statüdür. Siparişi toplamaya başladığınız zaman veya paketi hazırlamaya başladığınız zaman iletebilirsiniz.
Invoiced Siparişin faturasını kestiğiniz zaman bize iletebileceğiniz statüdür.
Shipped Taşıma durumuna geçen siparişler bu statüde belirtilmektedir.
AtCollectionPoint Ürün ilgili PUDO teslimat noktasındadır. Müşterinin PUDO noktasına giderek teslim alması beklenmektedir.
Cancelled İptal edilen siparişlerdir.
UnPacked Paketi bölünmüş olan siparişlerdir.
Delivered Teslim edilen siparişlerdir.
UnDelivered Sipariş müşteriye ulaştırılamadığı zaman dönen bilgisidir.
UnDeliveredAndReturned Müşteriye ulaşmayan siparişin tedarikçiye geri döndüğü bilgisidir.

NOT: Sipariş servisinin cevabında bulunan "cargoTrackingNumber" alanındaki sayının ilk 3 rakamı ile ya da "cargoProviderName" alanı ile kargo şirketlerinin ayrımını yapabilirsiniz. İlgili değerlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirisiniz.

Sipariş servisine dakikada maksimum 1000 istek atılabilmektedir.

Kargo Şirketi İlk 3 Rakam
Trendyol Express 733
Yurtiçi Kargo 725
UPS Kargo 729
Alternatif Teslimat 732
PTT Kargo 734
Horoz Lojistik 984 -> 16.12.2021 itibari ile 884 olarak dönecektir.

Ek Tedarik Süresi Tanımlama Servisi

agreedDeliveryDateExtendible true döndüğü durumda aşağıdaki servis kullanılabilecektir. False iken istek atıldığı durumda tarafınıza hata dönecektir.

Ek süre girilebilmesi için belirlenen bir tarih aralığı olacaktır. Bu tarih aralığını sipariş paketlerini çekme servisinde agreedDeliveryExtensionStartDate, agreedDeliveryExtensionEndDate olarak görebilirsiniz.

Ek süre girilmediği durumda agreedDeliveryExtensionEndDate tarihinde sipariş Trendyol tarafından iptal edilecektir.

 • PUT agreedDeliveryDate

  PROD : https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{Id}/extended-agreed-delivery-date

  STAGE : https://stageapi.trendyol.com/integration/oms/core/sellers/{sellerId}/shipment-packages/{packageId}/extended-agreed-delivery-date

  request body:

  
  {
  "extendedDayCount" : 1 // 1,2,3 değerlerinden birini alabilir.
  }