Sipariş Paketlerini Bölme (splitShipmentPackage)

Sipariş Paketlerini Bölme

Bu servis ile Trendyol üzerinde oluşmuş siparişlerinizi birden fazla paket haline getirebilirsiniz.

Bu servisi kulandıktan sonra sipariş numarasına bağlı yeni paketler "UnPacked" statüsünde, asenkron olarak oluşacaktır. Bu nedenle Sipariş Paketlerini Çekme servisinden tekrar güncel paketleri çekmelisiniz.

Geliştirme çalışmalarınızı Sipariş Paketlerini Birden Fazla Barkod İle Bölme servisine göre yapabilirsiniz. Diğer servisler sene sonu itibari ile kapatılacaktır.

Sipariş Paketlerini Birden Fazla Barkod İle Bölme

Bu servisi kulandıktan sonra sipariş numarasına bağlı yeni paketler asenkron olarak oluşacaktır. Bu nedenle Sipariş Paketlerini Çekme servisinden tekrar güncel paketleri çekmelisiniz.

Bu method ile bir sipariş paketinin içerisinde olan ürünleri miktar ve ilgili barkodun orderLineId değeri ile pakette toplayarak işlem yapabilirsiniz.

NOT: Eğer istek atarken dışarıda bıraktığınız bir ürün/ler olursa o ürün/ler ayrı ve yeni bir pakette oluşacaktır.

 • POST splitMultiPackageByQuantity

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId}/split-packages

 • Body


{
 "splitPackages": [
  {
   "packageDetails": [
    {
     "orderLineId": 12345,
     "quantities": 2
    },
    {
     "orderLineId": 123456,
     "quantities": 1
    }
   ]
  },
  {
   "packageDetails": [
    {
     "orderLineId": 123,
     "quantities": 1
    },
    {
     "orderLineId": 1234,
     "quantities": 1
    }
   ]
  }
 ]
}
 • POST splitShipmentPackage

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId}/split

 • Body

{
 "orderLineIds": [{orderLineId}]
}

Sipariş Paketlerini Bölme (Tek Request İle Birden Fazla Paket Oluşturma)

Bu servisi kulandıktan sonra sipariş numarasına bağlı yeni paketler asenkron olarak oluşacaktır. Bu nedenle Sipariş Paketlerini Çekme servisinden tekrar güncel paketleri çekmelisiniz.

 • POST splitShipmentPackage

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId}/multi-split

 • Body

{
  "splitGroups": [{
      "orderLineIds": [
        3, 5, 6
      ]
    },
    {
      "orderLineIds": [
        7, 8, 9
      ]
    }

  ]
}

Örnekte paket içerisineki 3,5,6 orderLine’ları için bir paket, 7,8,9 orderLine’ları için başka bir paket ve kalan orderLine’lar için de bir tane olmak üzere 3 paket oluşacaktır.

Bir paket üzerinde üzerindeki bütün orderLine’lar bu servis gönderilmemelidir. Kalan orderLine’lar için otomatik paket zaten sistem tarafından yaratılacaktır.

Sipariş Paketlerini Barkod Bazlı Bölme

Bu servisi kulandıktan sonra sipariş numarasına bağlı yeni paketler asenkron olarak oluşacaktır. Bu nedenle Sipariş Paketlerini Çekme servisinden tekrar güncel paketleri çekmelisiniz.

 • POST splitShipmentPackageByQuantity

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId}/quantity-split

 • Body


{
 "quantitySplit": [
  {
   "orderLineId": 0,
   "quantities": [
    2,2
   ]
  }
 ]
}