Fatura Linki Gönderme (sendInvoiceLink)

Fatura Linki Gönderme

Tedarikçi tarafından kendi sisteminde yaratılmış e-Arşiv ya da e-Fatura bilgisinin LİNK detayını Trendyol sistemine transfer etmek için bu method kullanılacaktır.

NOT: Eğer ilgili siparişe ait fatura gönderimini siparişteki kriptolu mail adresine PDF ekleyerek gönderim yapamıyorsanız bu servisi kullanmanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu servisin tetiklenmesi ile birlikte ilgili sipariş paketi için Trendyol müşterilerine e-Fatura linki kontrol edilerek gönderilir.

Kriptolu mail adresleri müşteri bazlı sabit değildir, her sipariş için unique mail üretilmektedir.

  • POST sendInvoiceLink

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/supplier-invoice-links

Örnek Servis İsteği

{
  "invoiceLink": "https://extfatura.faturaentegratoru.com/324523-34523-52345-3453245.pdf",
  "shipmentPackageId": 435346
}

Örnek Servis Cevabı

HTTP 201

409 hatasının iki sebebi bulunmaktadır. Gönderilen ShipmentPackageId'ye ait bir fatura zaten beslenmiş olabilir.Gönderilen link daha önce başka bir ShipmentPackageId'ye zaten beslenmiş olabilir.

Bu servis ile gönderilen fatura bağlantılarının hukuki zorunluluk gereği 8 yıl boyunca erişilebilir durumda olması gereklidir.