Desi ve Koli Bilgisi Bildirimi (updateBoxInfo)

Desi ve Koli Bilgisi Bildirimi

Bu servis ile UPS Kargo , Horoz ve CEVA Lojistik firmalarına ait sipariş paketleriniz için desi ve koli bilgisi besleyebilirsiniz.

UPS Kargo için "boxQuantity", Horoz ve CEVA Lojistik için hem "boxQuantity" hem de "deci" değerleri zorunludur.

  • PUT updateBoxInfo

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId}/box-info


{
  "boxQuantity": 4,
  "deci": 4.4
}