Barkod Talebi (createCommonLabel)

Barkod Talebi

Ortak etiket barkod oluşturma servisimiz için yeni endpointler canlıya alınmıştır. Eski endpointler 12 Ekim 2022 tarihine kadar aktif olacak olup, bu tarihten sonra kullanıma kapatılacaktır. Detayları sayfanın altında bulunan barkod talebi V2 başlığı altından inceleyebilirsiniz.

Ortak barkod süreci TEX ,Aras Kargo ve UPS için trendyol öder gönderilerde kullanılabilmektedir.

Bu servis ile ortak etiket sürecindeki siparişler için ilgili kargo numarasına ait barkod talebi yapabilirsiniz. Barkod oluştuktan sonra sizlere ZPL formatında servisinden dönecektir.

Barkod talebini ilgili sipariş paketine picking veya invoiced statüsü besledikten sonra yapmanız tavsiye edilmektedir.

 • POST createCommonLabel

Eski endpoint https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/common-label/{cargoTrackingNumber}?format=ZPL

TEX ve UPS için sadece post isteği yeterlidir. Herhangi bir JSON body göndermenize gerek bulunmamaktadır.

Bu servis için request body boş geçilmesi durumunda Aras Kargo'da boxQuantity(koli adedi) bir(1) kabul edilir. Adet iletilirse her bir paket için ayrı etiket dönülür.


{
 "boxQuantity": 0
}

Format olarak şu an için sadece ZPL formatı bulunmaktadır.

Barkod Talebi V2

 • POST createCommonLabel

Yeni endpoint stage: https://stagesellerpublic.trendyol.com/delivery-delivery-external-service/sellers/{sellerId}/common-label/{cargoTrackingNumber}

Yeni endpoint canlı: https://sellerpublic-sdc.trendyol.com/delivery-delivery-external-service/sellers/{sellerId}/common-label/{cargoTrackingNumber}

Request Body:


{
    "format": ""ZPL"", //required
    "boxQuantity": 5,
    "volumetricHeight": 3.5
}
Status Code Açıklama
200 Success - No response body
400 Error - İletmiş olduğunuz cargoTrackingNumber değerini kontrol ediniz
401 Error - Girdiğiniz API bilgilerini kontrol etmeniz gerekmektedir