İade Siparişlerinde Ret Talebi Oluşturma (createClaimIssue)

İade Siparişlerinde Ret Talebi Oluşturma

Trendyol Paneli üzerinden iade siparişlerine ret talebi oluşturma işlemini, artık Trendyol API servisini kullanarakta yapabilirsiniz. Ekran görüntüsünü aşağıda görebilirsiniz.

Trendyol sisteminde iadesi oluşarak deponuza ulaşan iade siparişleri bu method yardımıyla ret talebi oluşturabilirsiniz.

  • POST createClaimIssue

https://api.trendyol.com/sapigw/claims/{claimId}/issue?claimIssueReasonId={claimIssueReasonId}&claimItemIdList={claimItemIdList}&description={test}

NOT 1: "claimId" ve "claimLineItemIdList" değerine İadesi Oluşturulan Siparişleri Çekme servisimizi kullanarak bu değerlere ulaşabilirsiniz ve sadece "WaitingInAction" statüsündeki iade siparişlerine ret talebi oluşturabilirsiniz.

NOT 2: İadeye ait ekleri (pdf, jpeg vb.) "form-data (file)" olarak eklemeniz gerekmektedir.

NOT 3: "claimIssueReasonId" değerine İade Sebeplerini Çekme servisimizi kullanarak ilgili ID değerlerine ulaşabilirsiniz.

NOT 4: "description" değerini freetext olarak maksimum 500 karakter olarak yazabilirsiniz.

NOT 5: Sadece "WaitingInAction" statüsündeki siparişleri için Ret Talebi oluşturabilirsiniz.

Örnek cURL İsteğicurl -X POST \
  'https://api.trendyol.com/sapigw/claims/{claimId}/issue?claimIssueReasonId={claimIssueReasonId}&claimItemIdList={claimItemIdList}&description={test}' \
  -header 'Content-Type: application/json' \
  -form '[email protected]/Users/TRENDYOL/Downloads/image.png'

Örnek Servis Cevabı

HTTP 200