İade Audit Bilgilerini Çekme

İade Audit Bilgilerini Çekme

Trendyol sisteminde iadesi oluşan siparişlerin süreç ve statü geçiş durumlarını tarih, işlem yapılan platform ve işlem yapan kişi bazında bu servis üzerinden kontrol edebilirsiniz.

 • GET getClaimAudits

PROD : https://api.trendyol.com/integration/oms/core/sellers/{sellerId}/claims/items/{claimItemsId}/audit

STAGE : https://stageapi.trendyol.com/integration/oms/core/sellers/{sellerId}/claims/items/{claimItemsId}/audit

Örnek Servis Cevabı:

[
  {
    "claimId": "6101ceca-1743-4d4e-bad2-d476c22542ca",
    "claimItemId": "f369b0a2-1461-4c9c-b3cc-12824d65e5e6",
    "previousStatus": "",
    "newStatus": "Created",
    "userInfoDocument": {
      "executorId": "328e8073-d898-11eb-b199-d6f52af37563",
      "executorApp": "Seller Center Orders BFF",
      "executorUser": "[email protected]"
    },
    "date": 1624943376430
  },
  {
    "claimId": "6101ceca-1743-4d4e-bad2-d476c22542ca",
    "claimItemId": "f369b0a2-1461-4c9c-b3cc-12824d65e5e6",
    "previousStatus": "WaitingInAction", // İadenin bir önceki statüsü
    "newStatus": "Accepted", // İadenin yeni statüsü
    "userInfoDocument": {
      "executorId": "41038394-d898-11eb-9b23-caa176587e6c",
      "executorApp": "SellerIntegrationApi", // İşlemin hangi platformdan yapıldığı gösterir
      "executorUser": "[email protected]" // İşlemin hangi kullanıcı tarafından yapıldığını gösterir
    },
    "date": 1624943400249 // Statü geçiş tarihi
  },
  {
    "claimId": "6101ceca-1743-4d4e-bad2-d476c22542ca",
    "claimItemId": "f369b0a2-1461-4c9c-b3cc-12824d65e5e6",
    "previousStatus": "Created",
    "newStatus": "WaitingInAction",
    "userInfoDocument": {
      "executorId": "328e8073-d898-11eb-b199-d6f52af37563",
      "executorApp": "Seller Center Orders BFF",
      "executorUser": "[email protected]"
    },
    "date": 1624943381690
  }
]

Entegrasyon ile işlem yapılırsa aşağıdaki şekilde görünür: executorApp: "SellerIntegrationApi",

Satıcı panelinden işlem yapılırsa aşağıdaki şekilde görünür: executorApp: "Seller Center Orders BFF"

Bu logların dısındakiler sizler tarafından işlem yapılmamıs anlamına gelmektedir. executeruserda işlem yaparken ilettiğiniz kullanıcı bilgileri dönülür.