Iadesi Oluşan Siparişleri Çekme

Header Parametreleri

Parametre Açıklama Tip Zorunluluk
x-agentname Entegratör ismi string Evet
x-executor-user İşlemi yapan kişinin email bilgisi string Evet
 • GET getClaims

Endpoint: https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{sellerId}/claims?claimItemStatus=

NOT 1: suppliers/{supplierid}/claims?claimItemStatus= gibi bir query ile de paket statülerine göre sorgulama yapılabilir.

NOT 2: Kullanılabilinecek statüler: Accepted, Cancelled, Rejected, Unresolved, WaitingInAction

NOT 3: Yeni oluşmuş paketleri çekmek için Accepted olarak sorgulama yapılmalıdır.

NOT 4: claimDate bilgisi sizlere Timestamp (milliseconds) GMT formatında iletilmektedir. Tarih bilgisini satıcı paneli ile eşlemek için GMT+3 olarak işlem yapmanız gereklidir.

Örnek Servis Cevabı

{
 "totalElements": 1,
 "totalPages": 1,
 "page": 0,
 "size": 50,
 "content": [
  {
   "id": "50acba26-8567-4c9e-9967-3f69a416872e",
   "orderNumber": "1442451603",
   "orderDate": 1610337170168,
   "customerFirstName": "OMS",
   "customerLastName": "OMS",
   "claimDate": 1615976206429,
   "orderShipmentPackageId": 1000000002664,
   "claimItems": [
    {
     "id": "d302e12d-4f1f-4471-a647-872119742552",
     "orderLineItemId": 36942341,
     "customerClaimItemReason": {
      "id": 451,
      "name": "Diğer",
      "code": "OTHER"
     },
     "trendyolClaimItemReason": {
      "id": 451,
      "name": "Diğer",
      "code": "OTHER"
     },
     "claimItemStatus": {
      "name": "Accepted"
     },
     "note": "",
     "customerNote": "Seller Kaynaklı-Tedarik problemi",
     "resolved": true
    },
    {
     "id": "3a2faaf4-5aab-4aca-9025-2cee17d80b9b",
     "orderLineItemId": 36942342,
     "customerClaimItemReason": {
      "id": 451,
      "name": "Diğer",
      "code": "OTHER"
     },
     "trendyolClaimItemReason": {
      "id": 451,
      "name": "Diğer",
      "code": "OTHER"
     },
     "claimItemStatus": {
      "name": "Accepted"
     },
     "note": "",
     "customerNote": "Seller Kaynaklı-Tedarik problemi",
     "resolved": true
    }
   ]
  }
 ]
}
Parametre Açıklama Tip
claimIds Tekil veya çoğul olarak ilgili iade paketlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz. string
claimItemStatus İade itemin statüsüdür. string
endDate İade paketinin oluşturulma tarihine göre çalışır. integer
startDate İade paketinin oluşturulma tarihine göre çalışır. integer
orderNumber İade paketinin sipariş numarasıdır. string
size Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. integer
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür. integer