Ürün Filtreleme

Ürünlerin Alınması

Bu servis 16 Mayıs 2022 tarihinde kapatılacaktır. Ürün Filtreleme V2 servisini kullanmanız gerekmektedir.

Bu servis ile Trendyol mağazanızdaki ürünlerinizi listeleyebilirsiniz.

 • GET filterProducts

Stage endpointleri aktiftir , Prod endpointleri 14 Şubat 2022 tarihinde aktif olacaktır. Testlerinizi stage ortamında yapabilirsiniz.

PROD: https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{sellerId}/products

STAGE: https://stageapi.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{sellerId}/products

Giriş Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
status APPROVED, WAITING_FOR_APPROVE, REJECT değerlerini alabilir string
barcode Tekil barkod sorgulamak için gönderilmelidir string
startDate lastModifiedDate tarihinden sonraki ürünleri getirir. Timestamp olarak gönderilmelidir. long
endDate lastModifiedDate tarihinden önceki ürünleri getirir. Timestamp olarak gönderilmelidir. long
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür. ( Maksimum 2500 değerini alabilir ) int
dateQueryType Tarih filtresinin çalışacağı tarih CREATED_DATE ya da LAST_MODIFIED_DATE gönderilebilir string
order ASC , DESC değerlerini alabilir string
size Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long

Örnek Servis Cevabı

{
  "content": [
    {
      "supplierId": 249371,
      "barcode": "testbarkod123",
      "id": "923c13114a1b82fe94c9f8744f494baf",
      "images": [
        {
          "url": "https://urungorsellink.jpg"
        }
      ],
      "dimensionalWeight": 0,
      "vatRate": 18,
      "contentId": null,
      "title": "work group deneme urun 2",
      "description": "merhaba ben bir deneme ürünüyüm",
      "stockCode": "STK-345123",
      "brand": {
        "id": 43043,
        "name": "Marka ismi"
      },
      "createdDate": 1638079186030,
      "lastModifiedDate": 1638115743426,
      "category": {
        "id": 1457,
        "name": "Bisküvi"
      },
      "attributes": [],
      "status": "APPROVED",
      "rejectedReasons": [],
      "productMainId": "1234BT"
    },
    ....