Yeni Sipariş Paketlerini Çekme

Header Parametreleri

Parametre Açıklama Tip Zorunluluk
x-agentname Entegratör ismi string Evet
x-executor-user İşlemi yapan kişinin email bilgisi string Evet

Trendyol sistemine ilettiğiniz ürünler ile planlanın butik sonrası müşteriler tarafından verilen ve ödeme kontrolünde olan her siparişin bilgisini bu method yardımıyla alabilirsiniz. Sistem tarafından ödeme kontrolünden sonra otomatik paketlenerek sipariş paketleri oluşturulur.

Sipariş datası alınırken gelen orderNumber değeri o siparişin Trendyol sistemindeki ana sipariş numarasına karşılık gelmektedir. Aynı seviyede yer alan id değeri de o sipariş numarasına karşılık oluşturulmuş Sipariş Paketini temsil etmektedir.

Herhangi bir sipariş paketi içinde bir ya da birden fazla kalem İptal edilir ise, Sistem tarafından otomatik olarak orderNumber aynı kalmak koşuluyla sipariş paketi bozulur ve yeni bir id değeri ve kargo barkodu oluşturulur.

orderDate kısmında tarih bilgisini sizlere Timestamp (milliseconds) formatında verirken GMT +3 olarak çevirerek size iletiyoruz. Fakat createdDate bilgilerini ise size GMT formatında iletiyoruz. Bu nedenle convert işleminde bu bilgiye dikkat etmeniz gerekmektedir.

amount alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesinin indirimden önceki fiyatı listelenir.

discount alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen ortalama indirim tutarı listelenir. (Fatura keserken kalem indirimi gösterimi yapan satıcılarımızın bu alanı kullanmaması tavsiye edilir. lineItemDiscount alanını kontrol ediniz.)

price alanında 2 adet alınmış barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen ortalama indirimden sonraki fiyatı listelenir. (Fatura keserken kalem indirimi gösterimi yapan satıcılarımızın bu alanı kullanmaması tavsiye edilir. listeItemPrices alanını kontrol ediniz. )

lineItemPrices alanında ise liste olarak barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen indirimden sonraki gerçek fiyatı listelenir.

lineItemDiscounts alanında ise liste olarak barcode1234 barkodlu ürünün her bir tanesine denk gelen gerçek indirim tutarı listelenir.

Sipariş paketlerinize herhangi bir statü(Picking, Invoiced) beslemeniz durumunda siparişlerinizi çekerken statülerine göre sorgulama yaparak yeni siparişlerinizi daha rahat görüntüleyebilirsiniz.

İptal olan siparişlerinizi çekerken status=Cancelled,UnSupplied parametresini ekleyerek işlem yapabilirsiniz.

Paketi bölünmüş olan siparişlerinizi çekerken status=UnPacked parametresini ekleyerek işlem yapabilirsiniz.

Adres bilgisi address1, address2, apartmentNumber, floor, doorNumber, district, city, addressDescription alanlarını kullanarak oluşturulabilir.

 • GET getShipmentPackages

Endpoint : https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierId}/packages

 • GET getShipmentPackageIds

Endpoint: https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierId}/packages/ids?id={shipmentPackageId}

 • GET orderNumber

Endpoint: https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierId}/packages/order-number/{orderNumber}

 • Önerilen Endpoint

https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/123456/packages?storeId=164&status=Shipped&status=Delivered&sortDirection=DESC

Parametre Parametre Değer Açıklama Tip
startDate Belirli bir tarihten sonraki siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) olarak gönderilmelidir. long
endDate Belirtilen tarihe kadar olan siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) olarak gönderilmelidir. long
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür int
size Maksimum 200 Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long
storeId İlgili şube ID bilgisi gönderilmelidir long
status Created, Picking, Invoiced, Shipped ,Cancelled, Delivered,Returned, UnPacked, UnSupplied Siparişlerin statülerine göre bilgileri getirir. string
sortDirection ASC Eskiden yeniye doğru sıralar. string
sortDirection DESC Yeniden eskiye doğru sıralar. string

Örnek Servis Cevabı


{
  "totalElements": 779,
  "totalPages": 779,
  "page": 0,
  "size": 1,
  "content": [
    {
      "id": "1000017545775",  // packageId
      "orderId": "421301447",
      "orderNumber": "65398325",
      "sellerId": 12345,
      "storeId": 156,
      "customer": {
        "id": 48413462,
        "firstName": "Trendyol",
        "lastName": "Müşterisi",
        "note": "",
        "email": "[email protected]"
      },
      "packageStatus": "Delivered",
      "deliveryModel": "GO", // Model 1 için store dönecektir
      "zoneId": "",
      "scheduleType": "INSTANT",
      "timeSlotId": "",
      "eta": "20 - 35 dk",
      "estimatedDeliveryStartDate": 1623222000000,
      "estimatedDeliveryEndDate": 1623225600000,
      "shipmentAddress": {
        "firstName": "Trendyol",
        "lastName": "Müşterisi",
        "address1": "Büyükdere Caddesi No 20",
        "address2": "",
        "city": " İstanbul ",
        "cityCode": 34,
        "cityId": 133,
        "district": "Şişli",
        "districtId": 46,
        "neighborhoodId": 28591,
        "neighborhood": "Maslak Mahallesi",
        "apartmentNumber": "7",
        "floor": "5",
        "doorNumber": "11",
        "addressDescription": "bakkalın yanı",
        "postalCode": "",
        "countryCode": "tr",
        "latitude": "40.9835",
        "longitude": "28.711422",
        "phone": "5555555555",
        "identityNumber": "11111111111"
      },
      "invoiceAddress": {
        "firstName": "Trendyol",
        "lastName": "Müşterisi",
        "address1": "Büyükdere Caddesi No 20",
        "address2": "",
        "city": " İstanbul ",
        "cityCode": 34,
        "cityId": 133,
        "district": "Şişli",
        "districtId": 46,
        "neighborhoodId": 28591,
        "neighborhood": "Maslak Mah",
        "apartmentNumber": "7",
        "floor": "5",
        "doorNumber": "11",
        "addressDescription": "bakkalın yanı",
        "postalCode": "",
        "countryCode": "tr",
        "latitude": "40.9835",
        "longitude": "28.711422",
        "phone": "5555555555",
        "identityNumber": "11111111111"
      },
      "cargoInfo": {
        "trackingLink": "https://hizligonderitakip.trendyol.com/?uuid=84d5c739-6411-45c7-8b0c-eb207eeae9c6",
        "providerName": "Trendyol Kurye"
      },
      "currencyCode": "TRY",
      "grossAmount": 28.85,
      "totalDiscount": 3.5,
      "totalPrice": 25.35,
      "lines": [
        {
          "amount": 15.95,
          "price": 15.95,
          "barcode": "8681324039",
          "vatBaseAmount": 8,
          "product": {
            "name": "Kaymaksız Yoğurt X212800, one size",
          },
          "items": [
            {
              "id": "1004969099",  // lineItemId / claim servisinde kullanılır
              "packageItemId": "1000055221991", //unsupplied servisinde kullanılır
              "isCancelled": false,
              "price": 15.95,
              "discount": 1.75,
              "isAlternative": false,
              "isCollected": true
            }
          ]
        },
        {
          "amount": 12.9,
          "price": 12.9,
          "barcode": "8682588739",
          "vatBaseAmount": 8,
          "product": {
            "name": "Erik Can 1 kg , one size",
          },
          "items": [
            {
              "id": "1004969098",
              "packageItemId": "1000055221990",
              "isCancelled": false,
              "price": 12.9,
              "discount": 1.75,
              "isAlternative": false,
              "isCollected": true
            }
          ]
        }
      ],
      "orderDate": 1623187064503,
      "lastModifiedDate": 1623224882749
    }
  ]
}