Paket Statü Bildirimi (updatePackage)

Paket Statü Bildirimi (updatePackage)

9 Nisan 2021 itibariyle endpoint değişikliği yapılacaktır. İki endpoint de şuanda kullanılabilir durumdadır. 9 Nisan 2021 itibariyle eski endpoint geçersiz olacaktır.

Oluşturulan sipariş paketinin kabul edildiği ve hazırlandığı statülerinin bildirilmesi için kullanılır.

Hazırlandı statüsü bildirimi(invoiced), hazırlanan siparişin tutarının Trendyol'a aktarılması ve satıcılara yapılacak ödemelerin hesaplanması için zorunludur.

Siparişe ait paketi sadece 2 paket statüsü ile güncelleyebilirsiniz. Bu statüler haricindekiler sistem tarafından otomatik olarak pakete aktarılmaktadır. Aşağıda statülerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

NOT: Statü beslemelerini yaparken önce "Sipariş Kabul Bildirimi" sonra "Hazırlandı Bildirimi" beslemesi yapmanız gerekmektedir.

 • PUT updatePackage (Sipariş Kabul Edildi Bildirimi)

Eski Endpoint: https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId} (Aktif durumdadır. 9 Nisan 2021'de kaldırılacaktır)

Yeni Endpoint : https://api.trendyol.com/integration/oms/instant/suppliers/{supplierid}/shipment-packages/{shipmentPackageId} (Aktif durumdadır.)

Picking statüsü beslediğiniz an Trendyol panelinde sipariş numarası üzerinde "Sipariş kabul edilmiştir" ifadesi gözükecektir. Bu statü ile kendi tarafınızda siparişlerinize ait durumu kontrol edebilirsiniz.

{
  "lines": [{
    "lineId": {lineId},
    "quantity": 3
  }],
  "params": {},
  "status": "Picking"
}
 • PUT updatePackage (Sipariş Hazırlandı Bildirimi)

Invoiced statüsü beslediğiniz an Trendyol panelinde sipariş numarası "Sipariş hazırlanmıştır" ifadesi gözükecektir. Bu statü ile kendi tarafınızda siparişlerinize ait durumu kontrol edebilirsiniz.

Invoiced statüsü beslemesi sipariş hazırlandığında oluşan fiş tutarı ile beraber yapılmaktadır. Bu tutar tarafınıza yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılacaktır.

Eski Endpoint: https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageId} (Aktif durumdadır. 9 Nisan 2021'de kaldırılacaktır)

Yeni Endpoint : https://api.trendyol.com/integration/oms/instant/suppliers/{supplierid}/shipment-packages/{shipmentPackageId} (Aktif durumdadır.)

{
  "lines": [{
    "lineId": {lineId},
    "quantity": 3
  }],
  "params": {
    "invoiceAmount": "134.80"
  },
  "status": "Invoiced"
}