Paket Statü Bildirimi (updatePackage)

Paket Statü Bildirimi (updatePackage)

1 Şubat 2022 tarihi itibariyle servis değişikliği yapılacaktır.
Endpoint bilgilerinizi yeni servis üzerinden çalışacak şekilde güncellemeniz gerekmektedir.

Header Parametreleri

Parametre Açıklama Tip Zorunluluk
x-agentname Entegratör ismi string Evet
x-executor-user İşlemi yapan kişinin email bilgisi string Evet

Oluşturulan sipariş paketinin kabul edildiği ve hazırlandığı statülerinin bildirilmesi için kullanılır.

Hazırlandı statüsü bildirimi(invoiced), hazırlanan siparişin tutarının Trendyol'a aktarılması ve satıcılara yapılacak ödemelerin hesaplanması için zorunludur.

Siparişe ait paketi sadece 2 paket statüsü ile güncelleyebilirsiniz. Bu statüler haricindekiler sistem tarafından otomatik olarak pakete aktarılmaktadır. Aşağıda statülerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Statü beslemelerini yaparken önce "Sipariş Kabul Bildirimi" sonra "Hazırlandı Bildirimi" beslemesi yapmanız gerekmektedir.

Provizyonsuz satış yapan satıcılar invoicedAmount değerini null olarak göndermelidir. İnvoiced (Sipariş hazırlandı) statüsü beslenmeyen siparişler kargolandı statüsüne geçmeyecektir.

invoiced(Sipariş Hazırlandı) statü bildirimine bagCount(Poşet Adeti) ve receiptLink(Fiş Görsel Linki) alanları eklenmiştir. İlgili alanlar zorunlu olmamakla beraber bu bilgiler müşteri iletişiminde ve mutabakatta kullanılacağı için önemlidir. Bilgileri tarafında tutan satıcıların göndermesi, tutmayan satıcıların "null" olarak göndermesi gerekmektedir.

  • PUT updatePackage (Sipariş Kabul Edildi Bildirimi)

YENİ Endpoint : https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierid}/packages/{packageId}/picked

Endpoint : https://api.trendyol.com/integration/oms/instant/v2/sellers/{supplierid}/packages/{packageId}/picked
(1 Şubat 2022 itibari ile kaldırılacaktır.)

Endpoint'e kullanımında request body gönderilmeyecektir

Picking statüsü beslediğiniz an Trendyol panelinde sipariş numarası üzerinde "Sipariş kabul edilmiştir" ifadesi gözükecektir. Bu statü ile kendi tarafınızda siparişlerinize ait durumu kontrol edebilirsiniz.

  • PUT updatePackage (Sipariş Hazırlandı Bildirimi)

Invoiced statüsü beslediğiniz an Trendyol panelinde sipariş numarası "Sipariş hazırlanmıştır" ifadesi gözükecektir. Bu statü ile kendi tarafınızda siparişlerinize ait durumu kontrol edebilirsiniz.

Invoiced statüsü beslemesi sipariş hazırlandığında oluşan fiş tutarı ile beraber yapılmaktadır. Bu tutar tarafınıza yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılacaktır.

YENİ Endpoint : https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierid}/packages/{packageId}/invoiced

Endpoint : https://api.trendyol.com/integration/oms/instant/v2/sellers/{supplierid}/packages/{packageId}/invoiced
(1 Şubat 2022 itibari ile kaldırılacaktır.)

{
 "invoiceAmount": 0, 
 "bagCount":3,  // Max 10 poşet girilebilir.
 "receiptLink": "https://fisgorsellinki.com/324523-34523-52345-3453245.jpeg"
}

Beslenebilecek min - max Invoice amount aralığı bilgisi için aşağıdaki servis kullanılabilmektedir. Response içerisinde tarafınıza girilebilecek min - max aralık dönecektir.

  • GET Invoice amount

YENİ Endpoint : https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierId}/orders/{orderId}/invoice-amount

https://api.trendyol.com/integration/oms/instant/v2/sellers/{supplierId}/orders/{orderId}/invoice-amount
(1 Şubat 2022 itibari ile kaldırılacaktır.)

Örnek Servis Cevabı


{
    "min": 17.25,
    "max": 24.74
}