Teslimat Bölgesi Bildirimi

Bu servis marketin teslimat alanının bildirimi için kullanılacaktır.

NOT : sellerZoneId: Aynı mağaza için bölgelere göre değişen birden fazla slot kapasitesi olacaksa gönderilmesi zorunlu olan bölge Id 'sidir. Mağaza bazlı delivery area servisine beslenen sellerZoneId ile tutarlı olmalıdır. Mağaza hizmet verdiği tüm bölgeler için ortak slot yönetimi yapacaksa gönderimi zorunlu değildir.

 • PUT areas
 • https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/branches/{branchId}/time-slot-stores/areas

  {
    "deliveryAreas": [{
      "deliveryArea": {
       "type" : "MultiPolygon",
       "coordinates" : [ [ [ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ] ], [ [ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ] ] ]
      },
      "sellerZoneId": 1
      }, {
      "deliveryArea": {
       "type" : "MultiPolygon",
       "coordinates" : [ [ [ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ] ], [ [ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ] ] ]
      },
      "sellerZoneId": 2
    }]
  }
  
  Parametre Açıklama Veri Tipi
  branchId Şube id (storeId) string
  sellerZoneId Bölgeye ait unique id string