Teslimat Bölgesi Bildirimi

6 Haziran 2022 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen yeni endpoint kullanılmaya başlanılacaktır. Eski endpoint kapatılacaktır.

Bu servis yalnızca time slotlu çalışan satıcılar tarafından kullanılabilir.

NOT : sellerZoneId: Aynı mağaza için bölgelere göre değişen birden fazla slot kapasitesi olacaksa gönderilmesi zorunlu olan bölge Id 'sidir. Mağaza bazlı delivery area servisine beslenen sellerZoneId ile tutarlı olmalıdır. Mağaza hizmet verdiği tüm bölgeler için ortak slot yönetimi yapacaksa gönderimi zorunlu değildir.

 • PUT areas
 • Yeni Endpoint (Aktif): https://api.trendyol.com/storegw/suppliers/{supplierId}/branches/{branchId}/time-slot-stores/areas

  Eski Endpoint (6 Haziran'da kapatılacaktır.): https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/branches/{branchId}/time-slot-stores/areas

  {
    "deliveryAreas": [{
      "deliveryArea": {
       "type" : "MultiPolygon",
       "coordinates" : [ [ [ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ] ], [ [ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ] ] ]
      },
      "sellerZoneId": 1
      }, {
      "deliveryArea": {
       "type" : "MultiPolygon",
       "coordinates" : [ [ [ [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ], [ 0.0, 0.0 ] ] ], [ [ [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ], [ 1.0, 1.0 ] ] ] ]
      },
      "sellerZoneId": 2
    }]
  }
  
  Parametre Açıklama Veri Tipi
  branchId Şube id (storeId) string
  sellerZoneId Bölgeye ait unique id string