Slot Bildirimi

Bu servis yalnızca time slotlu çalışan satıcılar tarafından kullanılabilir.

NOT1 : sellerZoneId: Aynı mağaza için bölgelere göre değişen birden fazla slot kapasitesi olacaksa gönderilmesi zorunlu olan bölge Id 'sidir. Mağaza bazlı delivery area servisine beslenen sellerZoneId ile tutarlı olmalıdır. Mağaza hizmet verdiği tüm bölgeler için ortak slot yönetimi yapacaksa gönderimi zorunlu değildir.

NOT2 : Bu endpoint upsert mantığı ile çalışır. "slots" arrayi içerisinde gönderilen her bir slot objesi 'timeSlotId' unique değerine göre sistemde mevcut ise güncellenir yoksa oluşturulur.

 • PUT slots
 • https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/branches/{branchId}/slots

  {
   "sellerId": 0,
   "slots": [
    {
     "totalCapacity": 0,
     "availableCapacity": 0,
     "cutOffDate": 0,
     "sellerZoneId": "string",
     "slotEndDate": 0,
     "slotStartDate": 0,
     "timeSlotId": "string"
    }
   ]
  }
  
  Parametre Açıklama Veri Tipi
  branchId Şube id (storeId) string
  totalCapacity Slot'un toplam kapasite sayısı int
  availableCapacity Slot'un mevcut aktif kapasite sayısı int
  cutOffDate Slot'a sipariş verilebilecek son saat (timestamp miliseconds) long
  slotEndDate Slot’un bitiş saati (timestamp miliseconds) long
  slotStartDate Slot’un baslangıç saati (timestamp miliseconds) long
  timeSlotId Slota ait unique id string
  sellerZoneId Bölgeye ait unique id string