Çalışma Durumu Bildirimi

6 Haziran 2022 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen yeni endpoint kullanılmaya başlanılacaktır. Eski endpoint kapatılacaktır.

Bu servis yalnızca time slotlu çalışan satıcılar tarafından kullanılabilir.

workingStatus : "OPEN", "CLOSED" değerlerini alabilir.

 • GET workingStatus
 • https://api.trendyol.com/storegw/suppliers/{supplierId}/time-slot-stores/working-status

  
  
  {
    "data": {
      "items": [
        {
          "id": 6160,
          "workingStatus": "OPEN"
        },
        {
          "id": 6154,
          "workingStatus": "OPEN"
        },
        {
          "id": 28011,
          "workingStatus": "CLOSED"
        }
      ],
      "page": 0,
      "size": 3,
      "totalSize": 3
    }
  }
  

 • PUT workingStatus
 • Yeni Endpoint (Aktif): https://api.trendyol.com/storegw/suppliers/{supplierId}/branches/{branchId}/time-slot-stores/working-status

  Eski Endpoint (6 Haziran'da kapatılacaktır.): https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/branches/{branchId}/time-slot-stores/working-status

  {
    "workingStatus": "OPEN"
  }