Ürün Filtreleme V2

Ürünlerin Alınması

14 Nisan 2022 itibari ile Hızlı Market Ürün Filtreleme işlemleri bu servis üzerinden yapılmalıdır.

Bu servis ile Trendyol mağazanızdaki ürünlerinizi listeleyebilirsiniz.

 • GET filterProducts

PROD: https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierId}/stores/{storeId}/products

STAGE: https://stageapi.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{supplierId}/stores/{storeId}/products

Giriş Parametreleri

Parametre Açıklama Tip
listType OUT_OF_STOCK, REJECTED, ON_SALE, ALL_PRODUCT, NOT_ON_SALE, LOCKED değerlerini alabilir string
barcode Tekil barkod sorgulamak için gönderilmelidir string
startDate lastModifiedDate tarihinden sonraki ürünleri getirir. Timestamp olarak gönderilmelidir. long
endDate lastModifiedDate tarihinden önceki ürünleri getirir. Timestamp olarak gönderilmelidir. long
stockCode stockCode sorgulamak için gönderilmelidir. string
brandId Marka sorgulamak için gönderilmelidir integer
categoryId Kategori sorgulamak için gönderilmelidir integer
title Ürün ismi sorgulamak için gönderilmelidir string
page Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür. int
size Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir. int
orderBy Tarih filtresinin çalışacağı tarih CREATED_DATE ya da LAST_MODIFIED_DATE gönderilebilir string
order ASC , DESC değerlerini alabilir string
supplierId İlgili tedarikçinin ID bilgisi gönderilmelidir long

Örnek Servis Cevabı

{
  "content": [
    {
      "id": "b174adc65fb139e841c6671ce75f6ec6",
      "supplierId": 11223,
      "storeId": 123,
      "barcode": "Ürün Barkodu",
      "contentId": null,
      "title": "Ürün Başlığı",
      "description": "Ürün Açıklaması",
      "stockCode": "123456",
      "images": [
        {
          "url": "https://gorsel-linki.jpg"
        }
      ],
      "brand": {
        "id": 68157,
        "name": "Trendyol"
      },
      "category": {
        "id": 5083,
        "name": "Diğer Bitki Çayları"
      },
      "quantity": 10, // "0" ise "null" dönecektir.
      "originalPrice": 19.90, // "0" ise "null" dönecektir.
      "sellingPrice": 15.90, // "0" ise "null" dönecektir.
      "onSale": false,
      "rejectedReasons": null,
      "createdDate": 1649923451014,
      "lastModifiedDate": 1649923451014
    }