Toplu İşlem Kontrolü

Toplu İşlem Kontrolü (getBatchRequestResult)

1 Şubat 2022 itibari ile Hızlı Market Ürün Aktarımı işlemleri bu servis üzerinden yapılmalıdır.

createProduct, updateProduct, updatePriceAndInventory methodları servise yapılan istekler kuyruğa atarak işlendiği için, servise yapılan her başarlı istek sonucunda bir adet batchRequestId bilgisi dönülmektedir.

Bu method yardımıyla batchRequestId ile alınan işlemlerin sonucunun kontrolü yapılabilir. Servis dönüşündeki "status" alanı kontrol edilerek toplu işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilebilir. Eğer toplu işlem sonucunda bir ya da birden fazla item için hata oluşmuş ise failureReasons alanı kontrol edilerek sebebi bulunabilir.

Ürün özellik bilgilerinin güncellenmesi sonucu batch sorgusundan yalnızca güncellenen değere ait bilgiler dönecek, diğer değerler "null" görünecektir.

NOT: Ürün Aktarma ve Ürün Güncelleme servisleri, stok ve fiyat güncellemelerinde sizlere dönen batch requesti 4 saat sonrasına kadar görüntüleyebilirsiniz.

 • [GET] getBatchRequestResult (BatchRequest Sonucu)

Stage endpointleri aktiftir , Prod endpointleri 1 Şubat 2022 tarihinde aktif olacaktır. Testlerinizi stage ortamında yapabilirsiniz.

PROD: https://api.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{sellerId}/products/batch-requests/{batchRequestId}

STAGE : https://stageapi.trendyol.com/grocerygw/suppliers/{sellerId}/products/batch-requests/{batchRequestId}

Örnek Servis Cevabı

{
  "batchRequestId": "5631d1a1-ec81-496f-9407-99876554433-1529820717",
  "items": [
    {
      "requestItem": {
        "product": {
          "brand": "Apple",
          "barcode": "99999999999",
          "title": "Apple iPhone X 64 GB Cep Telefonu",
          "description": "Apple iPhone X 64 GB Cep Telefonu",
          "categoryName": "LG Cep Telefonlar",
          "listPrice": 5899.00,
          "salePrice": 5649.00,
          "vatRate": 18,
          "quantity": 4,
          "stockCode": "IphoneX",
          "images": [
            {
              "url": "https://img-trendyol.mncdn.com/mnresize/1200/1800//Assets/ProductImages/oa/54/1886736/2/0190198457226_1_org_zoom.jpg"
            }
          ],
          "productMainId": "IphoneX",
          "dimensionalWeight": 0,
          "attributes": [],
        }
      },
      "status": "SUCCESS",
      "failureReasons": []
    }
  ],
  "status": "COMPLETED",
  "creationDate": 1529734317090,
  "lastModification": 1529734653403,
  "sourceType": "API",
  "itemCount": 1
}