Oluşan Barkodun Alınması (getCommonLabel)

Oluşan Barkodun Alınması

Bu servis ile barkod talebi oluşturduğunuz formattaki değeri alabilirsiniz.

  • GET getCommonLabel

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/common-label/{cargoTrackingNumber}

  • Örnek Servis Cevabı

{
  "format": "ZPL",
  "label": "string"
}