Barkod Talebi (createCommonLabel)

Barkod Talebi

Bu servis ile ortak etiket sürecindeki siparişler için ilgili kargo numarasına ait barkod talebi yapabilirsiniz. Barkod oluştuktan sonra sizlere ZPL formatında servisinden dönecektir.

Barkod talebini ilgili sipariş paketine picking veya invoiced statüsü besledikten sonra yapmanız tavsiye edilmektedir.

  • POST createCommonLabel

https://api.trendyol.com/sapigw/suppliers/{supplierId}/common-label/{cargoTrackingNumber}?format=ZPL

Bu servis için sadece post isteği yeterlidir. Herhangi bir JSON body göndermenize gerek bulunmamaktadır.

Format olarak şu an için sadece ZPL formatı bulunmaktadır.